بازرگانی

نگاهی به خبرهای مهم اقتصادی کشور

قرار است، پرواز هواپیماهای ایرانی به میدان هوایی جلال آباد آغاز شود‌.

سفارت ایران در کابل در تویترش نوشته است که در باره آمادگی برای برقراری پرواز هواپیماهای ایرانی با طالبان گفتگو شده است.

معاون سفارت ایران در دیدار با والی طالبان در جلال آباد گفته است که ایران داد و ستد خود را در شرق افغانستان گسترش خواهد داد.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ ایران روابط نزدیک با طالبان داشته است.

—————–

وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که ارزش صادرات افغانستان به هند نسبت به سال پار، ۱۰۵ میلیون دالر افزایش یافته است.

این وزارت در تویترش نوشته است که ارزش صادرات افغانستان به هند در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی به بیش از ۴۱۰ میلیون دالر می‌رسید در حالیکه در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی، به ارزش کمتر از ۳۲۰ میلیون دالر، فرآورده های کشور به هند صادر شده بودند.

بربنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت طالبان، ارزش مجموعی صادرات کشور به تمامی کشورها از مرز دو میلیارد دالر در سال ۱۴۰۱ گذشته است. ذغال سنگ یکی از قلم های مهم صادراتی کشور در این مدت را تشکیل می دهد.

———–

توقف کار کارمندان زن ملل متحد، روند کمک رسانی این سازمان در افغانستان را آسیب خواهد رساند.

ملل متحد هشدار داده است که ۲۸.۳ میلیون تن در افغانستان به کمک نیاز دارند که شش میلیون تن آنان در یک قدمی قحطی قرار دارند.

بانک جهانی در گزارش جدید خود نوشته است که افغانستان در سال روان میلادی، رشد منفی اقتصادی سی تا سی و پنج درصد را تجربه خواهد کرد.

بربنیاد این گزارش، افغانستان در میان سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ میلادی گواه کاهش پنج میلیارد دالر در تولید ناخالص داخلی‌اش بوده است.