ویدیو ها

ویدئو: سوما یکی از زنانی است که در نتیجه تصمیم طالبان، خانه نشین شده است

نزدیک به چهارماه از ممنوعیت مبنی بر کار و فعالیت زنان در افغانستان می‌گذرد اما زنان افغانستان نگران سرنوشت نامعلوم خود هستند.

در ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲ وزارت اقتصاد طالبان در مکتوبی فعالیت زنان را در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی تا امر ثانی به تعلیق درآورد که این اقدام طالبان واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.

سوما زمانی، همانند سایر زنان افغانستان کسی است که این محدویت و وضعیت نامناسب وی را با چالش‌های زیادی روبرو ساخته است.