صحت

بررسی: در افغانستان از هر ۵ تن، یک تن بستگان‌ خود را به علت نبود دسترسی به دارو از دست داده‌اند

نهاد جهانی ایمرجنسی در همکاری با یک نهاد پژوهشی ایتالیایی با نام «کریمیدیم» یک بررسی را در ۱۰ ولایت کشور و با اشتراک یک هزار و ۸۰۰ تن در باره دسترسی شهروندان افغانستان به مراقبت و سیستم مراقبت‌های صحی انجام داده است.

این بررسی با اشاره به گزارش دفتر امور بشردوستانه ملل متحد تاکید کرده است که ۱۷.۶ میلیون تن از شهروندان افغانستان نیازهای جدی یا شدید بهداشتی دارند.

بر بنیاد این بررسی از میان هر دو شهروند افغانستان، یک شهروند افغانستان نمی‌تواند داروی لازم برای درمان را بخرد.

از میان هر پنج تن، یک تن دوستان یا خویشاوندان خود از اثر عدم دسترسی به دارو از دست داده اند.

در همین حال در هر ۱۰ تن از شهروندان افغانستان، ۹ تن برای دسترسی به هزینه درمان باید بده‌کار شوند و یا قرضه (وام) بگیرند.

در این بررسی آمده است که زنان آسیب پذیرترین گروه به ویژه در مدیریت بارداری هستند.

این بررسی توصیه کرده است که سیستم بهداشتی افغانستان یاد اصلاح و تقویت شود و نیز برای مراقبت‌های بهداشتی باید سرمایه گزاری اقتصادی شود.

در بررسی نهاد جهانی ایمرجنسی آمده است که بهای سنگین دارو از مهم‌ترین موانع در برابر دسترسی به آن است.

در این بررسی آمده است که برای تقویب نظام بهداشتی افغانستان باید پایه‌های پایداری اقتصادی و اجتماعی و نقش زنان افزایش یابد.

هشتاد درصد مصاحبه شدگان در این بررسی در بخش‌های روستایی افغانستان بودند. از میان همه افرادی که در این بررسی با آنان صحبت شده است تنها ۲ درصد برای درمان و دسترسی به شفاخانه‌ها از آمبولانس استفاده کردند.

در این بررسی تاکید شده است که بیشتر از هفتاد درصد از افرادی که با آنان صحبت شده است درمان را«بسیار گران» می‌دانند و از همین رو ناگذیر شده اند روند درمان خود رابه تاخیر بی‌اندازند.

این گزارش گفته است که در افغانستان برای زنان، امکان دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی کاهش یافته است.

بررسی می‌گوید علاوه بر مشکلات ساختاری که کل جمعیت را تحت تأثیر قرار می دهد، فقدان وسایل حمل و نقل ایمن و کار آمد، نبود کلینیک های ارائه دهنده خدمات نسایی ولادی برای مادران باردار در روستاها و کاهش توان خرید دارو، وضعیت آنها را بیش از پیش مشکل ساز کرده است.

در این بررسی گفته شده است که هدف از آن کمک به ایجاد مجموعه‌ی ساختار یافته از اطلاعات درباره نیازهای بهداشتی در افغانستان است.

به گفته این بررسی در بیست سال نظام جمهوری انجام چنین بررسی به علت درگیری‌ها میان گروه‌ها مخالفت حکومت و نیروهای دولتی غیرممکن بود و اکنون نیز بررسی در مواردی که در افغانستان ناامن دانسته می‌شوند ناممکن است.

نهاد جهانی ایمرجنسی گزارش داده است که این نهاد در سال ۲۰۲۲ میلادی بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ بیمار را در شفاخانه خود در کابل معالجه کرده است که در مجموع بیشتر از ۲ هزار و ۷۰۰ تن بستر شده اند و بیشتر از پنج هزار جراحی انجام شده است.