افغانستان

سازمان ملل متحد: طالبان باید فوراً فعالان مدنی و خبرنگاران را آزاد کنند

سازمان ملل متحد از ادامه بازداشت‌های «خودسرانه‌» فعالان جامعه مدنی و کارمندان رسانه از سوی طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

جرمی لارنس سخنگوی حقوق بشر ملل متحد در مورد افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که ادامه بازداشت‌ کسانی که در برابر «سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان» می ایستند، باعث نگرانی است.

در این خبرنامه آمده است: «ما خواستار آزادی فوری همه کسانی هستیم که خودسرانه بازداشت شده‌اند. هیچ کس نباید به خاطر دفاع از حقوق اساسی خود و دیگران بازداشت شود.»

لارنس تاکید کرده است که دستگیری به عنوان مجازات برای اعمال مشروع حقوق اساسی، مانند حق آزادی عقیده و بیان، براساس قوانین بین المللی حقوق بشر، «خودسرانه» است.

مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش و بنیانگذار نهاد راه قلم، هفته گذشته پس از نشر یک نوار تصویری که در آن دختران رضاکار بنیادش که از طالبان خواسته بودند، مکتب‌ها را به روی دختران باز کنند از سوی طالبان بازداشت شد.

سخنگوی حقوق بشر ملل متحد گفته است که تا هنوز از سرنوشت آقای ویسا گزارشی در دست نیست و دو برادر وی نیز بازداشت شده‌اند.

آقای لارنس افزوده است که طالبان شماری از فعالان و خبرنگاران دیگر – به شمول نرگس سادات، ذکریا اصولی، سلطان‌علی ضیایی، خیرالله پرهر و مرتضا بهبودی – را نیز بدون این‌که در مورد محل نگهداری، وضعیت و یا اتهامات آنان معلوماتی ارائه کنند، بازداشت کرده‌اند.

وی گفته است: «حقوق بشر زندانیان، به ویژه حق دانستن علت بازداشت در زمان دستگیری، حق آگاهی فوری از هرگونه اتهام علیه آن‌ها و همچنین حق دسترسی به اعضای خانواده و نماینده حقوقی، باید رعایت شود».

این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرده است که طالبان بر بنیاد معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان نیز عضو آن است، موکلف هستند که به حق آزادی بیان و عقیده و حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و آن را تضمین کنند و همچنین زمینه دسترسی به آموزش و حق کار را فراهم کنند.