بازرگانی

افزایش بهای موادِ اولیه در رمضان

با فرا رسیدن ماهِ رمضان، شهروندان افغانستان از بلند بودنِ بهای مواد اولیه شکایت نموده از طالبان می‌خواهند تا زمینه‌ی کار را برای شهروندان مساعد کنند.

محمد سالم، باشنده کابل، گفت: «در کُل جهان اسلام، در ماه مبارک رمضان تخیفیف داده می‌شود، اما در افغانستان، بر عکس، افزایش پیدا می کند. هر جنس که ۳۰۰ یا ۳۵۰ باشد را حالا به ۴۰۰ و ۴۵۰ می فروشند.»

در همین حال شهروندان افغانستان از حکومت طالبان میخواهند که برای مردم زمینه کار فراهم کنند.

محمد ذکریا، باشنده کابل، گفت: «این قدر اقتصاد مردم خوب نیست. آن گونه که سابق خرید و فروش بود و آن گونه نیست. کار و بار نیست. زندگی مردم درست نیست.»

مسلمانان در ماه مبارک رمضان روزه می گیرند و از بامداد تا شام لب به نان و آب نمی زنند و پس از غروب آفتاب روزه شان را با افطار می کنند.

از سوی هم دکانداران می گویند که بسیاری از مردم توانایی خرید مواد غذایی را ندارند.

این‌جا در مسجدی در غرب کابل، شماری از مردان برای افطار جمع شدند و با شنیدن صدای اذان، اولین روز رمضان را به پایان رساندند.

مردم افغانستان معمولا برای افطار غذاهای تند و شیرین و غذاهای محلی آماده می‌کنند.

این در حالی‌ست که کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سُرخ در گزارشی در عقرب سال‌پار گفته است که نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند.

در گزارش این نهاد هم‌چنان آمده است ۲۴ میلیون تن دیگر به کمک‌های عاجل بشر دوستانه نیاز دارند.