افغانستان

دیدار کاملوف با یعقوب در کابل

هیاتی از ازبیکستان به رهبری عبدالعزیز کاملوف نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان در امور خارجی با یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در کابل دیدار کرد.

وزارت دفاع حکومت طالبان در توییتر نوشته است که در این دیدار در باره مسایل امنیتی و روابط دو طرف گفتگو شد و آقای کاملوف بر تحکیم روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی اطمینان داد ازبیکستان با طالبان اطمینان داه است.

در توییت وزارت دفاع حکومت طالبان آمده است: «عبدالعزیز کاملوف بر تحکیم روابط با افغانستان در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، و سایر موضوعات اطمینان داد.» با این‌حال، وزارت خارجه‌ی ازبیکستان درمورد این نشست و محتوای آن تا کنون چیزی نشر نکرده است.

در این سفر عصمت الله ایرگاشف نماینده ویژه‌ی ازبیکستان برای افغانستان نیز آقای کاملوف را همراهی می‌کرد.

عبدالعزیز کاملوف که هنگام تسلط یافتن طالبان به کابل سمت وزارت خارجه کشورش را به عهده داشت، پس از وزیر خارجه‌ی قطر، دومین وزیر خارجه‌ی بود که در کم‌تر از دوماه از به قدرت رسیدن طالبان به کابل سفر کرد.

پیش از این، شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان، گفته بود که طالبان به آنان قول داده اند که خاک ازبیکستان از مناطق زیر اداره آنان در افغانستان هیچ‌گاه تهدید نخواهد شد با این‌حال در ماه سرطان سال‌ پار، ازبیکستان از حمله داعش از خاک افغانستان بر این کشورابراز نگرانی کرده بود.

رییس جمهور ازبیکستان پس از تسلط طالبان به افغانستان گفته بود:«طالبان گفته است که حتی یک گلوله از افغانستان به سوی ازبیکستان شلیک نخواهد شد و باور دارم که آنها به عهد خود وفا می‌کنند».

در یک و نیم سال گذشته ازبیکستان دو بار مورد حمله موشکی داعش از شمال افغانستان قرار گرفته و طالبان نیز حمله از خاک افغانستان به آن کشور را تایید کرده بود.

شاخه خراسان داعش ادعا کرده بود که یک تن از افراد این گروه در منطقه ترمز در مرز میان ازبیکستان و افغانستان با استفاده از راکت‌های ۱۰۷ میلی‌متری، ۱۰ راکت به سوی نیروهای نظامی ازبیکستان شلیک کرده‌ است.

دومین بار، (سه شنبه – ۱۴ سرطان) وزارت خارجه‌ی ازبیکستان اعلام کرد که پنج موشک از خاک افغانستان به مناطق مسکونی شهر ترمز برخورد کرده و چهار خانه را در محله مجنون تالی شهر ترمز آسیب رسانده است.