جهان

سازمان ملل: نیازمند اراده سیاسی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی لازم هستیم

یک مقام سازمان ملل متحد خواستار «اراده سیاسی» بیشتر از سوی کشورهای جهان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شده است.

سیمون استیل، دبیر اجرایی چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی پس از نشر گزارش هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی مبنی بر افزایش دمای زمین گفته است که زمان کافی برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی وجود ندارد، اما گزینه‌های کافی برای اقدام وجود دارد.

او در این باره گفت: «این گزارش به ما می‌گوید که ما زمان کافی نداریم. اما گزینه‌هایی برای اقدام داریم و فرصتی وجود دارد. در نشست سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی در اواخر امسال باید تصمیمات قوی اتخاذ شود؛ به‌ویژه با ارایه ارزیابی و ثبت سهام جهانی، در مورد اینکه ما کجا هستیم، چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم چیست و چه شکاف‌هایی وجود دارد.»

این گزارش برای ارزیابی اقدامات و پیشرفت در تعهدات آب و هوایی در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است.

سیمون استیل، دبیر اجرایی چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی تاکید کرد: «ما می‌دانیم چه کاری باید انجام شود، ما می‌دانیم چه کسی باید آن را انجام دهد و می‌دانیم که چه زمانی باید انجام شود. می‌دانیم که مجموعه قابل توجهی از راه حل‌ها وجود دارد، چه در راستای کاهش، چه در راستای سازگاری؛ آنچه که هنوز وجود ندارد «اراده سیاسی» برای مشارکت و اراده سیاسی برای اجرای این راه حل‌ها است.»

گزارش هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی ترکیبی از یافته‌های سه ارزیابی کارشناسی منتشر شده بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ است که در آن به علم فیزیکی، تاثیرات و کاهش تغییرات آب و هوایی پرداخته شده است.

این گزارش به منظور ارایه شفافیت برای سیاست‌گذاران طراحی شده است تا کشورها را برای روی دست گرفتن اقدامات بیشتر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ترغیب کند.

این سند همچنین به‌عنوان راهنمایی برای تغییرات آب و هوایی جهانی که قرار است در سال جاری روی دست گرفته شود که در آن کشورها پیشرفت در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی را ارزیابی خواهند کرد.

 براساس توافقنامه پاریس سال ۲۰۱۵، انتظار می‌رود که کشورها تعهدات خود در پیوند به آب و هوا را در سال ۲۰۲۵ اجرایی کنند.

بر اساس این گزارش، اگر جهان می‌خواهد از افزایش دما تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد جلوگیری کند باید تا اواسط دهه ۲۰۳۰، انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نصف کاهش دهد.