افغانستان

کارشناسان ملل متحد: مکتب‌ها باید در ۲۲ مارچ به روی دختران بازگشایی شوند

عکس از رویترز

کارشناسان ملل متحد به شمول ریچارد بنت گزارشگر ویژه این ملل متحد، روز دوشنبه ۲۹ حوت از طالبان خواستند تا به گونه فوری مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بازگشایی کنند.

ریچارد بنت و همکارانش در بیانیه‌ی که از سوی دفتر حقوق بشر ملل متحد پخش شده است از جامعه جهانی خواسته است که فشار بر طالبان را برای بازگشایی مکتب‌ها و همه مرکزهای تحصیلی افزایش دهند.

کارشناسان ملل متحد هم‌چنان از جامعه جهانی خواستند که در صورت بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران، روند انتقال پول به افغانستان را برای پشتیبانی از نظام آموزشی رسمی تسهیل کنند.

کارشناسان ملل متحد همچنان تاکید کرده اند تا هنگامیکه طالبان به وعده‌های خود درباره بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان عمل نکنند،«باید نتیجه گرفت که طالبان قصد انجام این کار را ندارند».

این کارشناسان هم‌چنان گفته‌اند که طالبان هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن حق آموزش و تحصیل دختران و زنان را ندارند.

بربنیاد بیانیه‌ی این کارشناسان « افغانستان به عنوان یکی از کشورهای عضو معاهدات حقوق بشر ملل متحد، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض در برابر زنان و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف به احترام، پشتیبانی و دادن حق تحصیل بدون تبعیض مبتنی بر جنسیت یا هر دلیل دیگر، صرف نظر از قدرت حاکم، است»

یک اتاق درسی در یک نهاد آموزشی در ننگرهار. میزان ۱۴۰۱.

بنت و همکارانش در این بیانیه افزوده اند که در حال حاضر میزان ازدواج کودکان و کودکان کار افزایش یافته است که پیامد فوری ممنوعیت آموزش برای دختران محسوب میشود.

در این بیانیه آمده است «حتا اگر این ممنوعیت لغو شود، ما نگران کیفیت آموزشی هستیم که برای دختران و پسران ارایه می‌شود. گزارش های نگران کننده‌ی از مکتب‌های پسرانه وجود دارد که معلمان دینی به جای معلمان حرفه‌ای گماشته شده اند و تغیرات قابل توجه در نصاب آموزشی آمده است».

دو روز تا آغاز سال آموزشی نو مانده است اما ظاهرا طالبان برنامه‌ی برای بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران ندارند.

پنجصد و چهل و پنج روز است که طالبان مکتب‌ها را به روی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بسته‌اند.

اگر طالبان در ۲حمل مکتب‌ها را به روی دختران باز نکنند، این دومین سالی خواهد بود که دختران دانش آموز از آموزش محروم خواهند شد.

نزدیک به سه ماه است که طالبان تحصیل دختران و کار زنان را در موسسات خارجی نیز ممنوع اعلام کرده‌اند.