افغانستان

سال نو تعلیمی؛ طالبان برنامه‌ای برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ندارند

عکس از رویترز

پنج روز به آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۲ مانده است اما ظاهرا طالبان برنامه‌یی برای بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم ندارند.

حلیمه، دانش‌آموز صنف ۹ در یکی از مکتب‌های شهر کابل است. او به آمو گفت« دختران طالبان در خارج درس می‌خوانند چرا دخترا در افغانستان درس نخوانند؛ طالبان این کاری را که می‌کنند به ضد خود شان است نه به ضد مردم افغانستان. به همین‌خاطر است که هیچ حکومتی حکومت شان را به رسمیت نمی‌شناسد».

نسیمه، دانش آموز صنف دهم در یکی از مکتب‌های فیض آباد، مرکز بدخشان است.وی به آمو گفت:« وقتی مدیر مکتب‌ما گفت که شما به ده الی بیست روز مکتب نمی‌توانید بیایین، ما بسیار جگرخون شدیم، چون ما فهمیده بودیم که آن ده روز نیست. ما از این خسته شدیم که آینده‌ی ما نامعلوم است».

در همین‌حال، وزارت داخله طالبان در تویتی نگاشته است که سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان روز جمعه ۲۶ حوت در دیدار با هیاتی از امارات متحده عربی گفته است که«آموزش بر زنان و مردان فرض است.ما به همه حقوق ملت متعهد استیم و محدودیت‌ها در برابر آموزش دختران دایمی نیست».

از طالبان پرسیدیم که آیا طالبان به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در ۲ حمل سال پیش اجازه خواهند داد که به مکتب بروند یا نه اما سخنگویان این گروه به تماس‌های خبرنگار آمو پاسخی ندادند.

پیش از این، طالبان گفته بودند که آنان سرگرم تهیه «میکانیزم‌های شرعی» برای باز شدن مکتب‌های دختران اند، اما منابع به آمو گفته بودند که در میان رهبران طالبان درباره آموزش و تحصیل دختران اختلافات جدی وجود دارد.

دختران در یک صنف درسی در ولایت قندهار، افغانستان.

حکیم تورسن، آگاه امور سیاسی به آمو گفت« طالبان نه تنها که روز در روز با چنین عمل‌کرد زن ستیزانه خود منزوی شدن در بین مردم، همو رقم‌ هم در مقابل دنیا هم کنش و واکنش‌های داشتند و دارند که منزوی شده می‌روند در سطح ملی و بین‌المللی».

پنجصد و چهل و سه روز است که مکتب‌ها به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته است.

افزون بر این سه ماه است که طالبان همه مرکزهای تحصیلی را به روی دختران و زنان بسته‌اند و کار زنان در نهادهای غیردولتی را ممنوع اعلام کرده‌اند.