افغانستان

زندانی شدن حداقل ۲۰ تن از آرایشگران مرد در فراه از سوی طالبان

ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فراه در روز های اخیر در حدود ۲۰ تن از مردان آرایشگر را به اتهام کوتاه کردن ریش‌های مردان بازداشت کرد و بخشی از موهای سر آنان را قیچی کرده است.

هارون یکی از ارایشگران در ولایت فراه به امو میگوید ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان هر روز قوانین سخت گیرانه تری را بر آرایشگران وضع کرده است که این محدودیت‌ها آنان را از کار دل سرد ساخته است و آنان را وحشت زده کرده است.

هارون می گوید که به علت همین محدودیت های سخت گیرانه آرایشگران در فراه دست به تظاهرات زدند اما طالبان آنان را بازداشت و زندانی کردند.

او گفت “واقعا از حد شان گذشتند و مردم را اذیت میکنند ، ما در اوایل اعتراضاتی داشتیم تمام دکان هارا بسته کردیم به قومندانی امینه رفتیم شکایت کردیم ، وقتی کسی پاسخ نداد در هنگام رفتن بسوی مقام ولایت ریاست امر باالمعروف کارمندان شان را دنبال ما فرستادند ،و عده یی از ارایشگران را گرفتار و زندانی ساختند عده یی موفق به فرار شدند .”

هارون افزود که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ۱۰ تن از آرایشگران را بازداشت کردند و گفتند تا هنگامی که دکان های شان را باز نکنند

و هیچ گاهی دست به اعتراض نزنند، آنان را آزاد نخواهند ساخت.

هارون می گوید که دو شبانه روز در بازداشت ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان بود و اکنون با ترس دکانش را باز کرده است.

وی از کاهش درآمدش پس از این محدودیت های طالبان بر آرایشگران نیز ابراز نگرانی می کند و می گوید که آرایشگران با رکود رو به رو است.

منابع در فراه می گویند که طالبان نزدیک به ۲۰ آرایشگر را به اتهام کوتاه کردن مو ها و ریش های مردان بازداشت کرده اند، شماری از این افراد تجربه دو بار بازداشت از سوی طالبان را دارند. منابع گفته اند که طالبان آرایشگران را بازداشت می کنند و کلید دکان های شان را با خود می برند.

یک منبع به آمو گفت که تا اکنون پنج آرایشگر به علتت همین محدودیت ها و آزار و اذیتت های طالبان، کارش را ترک کرده اند، دو تن شان ایران رفته اند، یکی بیکار است و یک تن دیگر شان نیز کارگری می کند.

یکی از کسانی که کارش را ترک کرده است می گوید ماهانه ۳۰ تا ۴۰ هزار افغانی درآمد داشت اما پس از محدودیت های سختی که طالبان بر کار آرایشگران وارد کرده اند درآمودش به ۱۰ تا ۱۵ هزار افغانی کاهش پیدا کرده بود.

حمید الله یکی دیگر از ارایشگرانی است که از ۱۰ سال بدین سو در ولایت فراه دکان ارایشگری دارد او به آمو میگوید ، طالبان در اوایل تراشیدن ریش و کوتاه کردن موی را ممنوع کرده بودند. او گفت ” طالبان گفتند اگر ملا بود و ریش کلان داشت خط بگیرید، در غیران هر آرایشگر ی که خط ریش گرفت جزا داده میشود.”

حمید الله می گوید آرایشگران از طالبان خواستند تا محدودیت های که بر کار آنان وارد کرده اند به گونه کتبی برایشان بفرستند اما طالبان این خواست را نپذیرفتند و گفتند ” اگر کتبی دستور بدهیم این موضوع رسانه یی میشود و جامعه جهانی خبر میشن برچسپ بد بما زده میشه.”

حمیدالله می افزاید که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در همین ماه در حدود ۲۰ آرایشگر را به اتهام کوتاه کردن ریش های مردان، سه تا شش شبانه روز زندانی ساخته بود و بخشی از موهای پیشانی های شان را قیچی زده بود.

به گفته او طالبان گفتند « ما برای شما مفت قیچی میزنیم تا درس عبرت برای شما و دیگران باشد .»

آرایشگران مرد در فراه می گویند که محدودیت های طالبان در این ولایت بیشتر است.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان بر تمامی شهروندان افغانستان به ویژه زنان محدودیت های سخت گیرانه یی وضع کرده اند.

به تازه گی دفتر والی طالبان در قندهار در خبرنامه‌ا‌ی گفته است که به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، روند اصلاح و تصفیه نیروهای امنیتی این گروه در این ولایت آغاز شده است و رهبر طالبان دستور داده است ، افرادی که «سیرت» و «صورت»شان با «سنت» برابر نباشد را از صفوف نیروهای خود اخراج خواهند کرد.