افغانستان

طالبان ۱۱ کارمند حکومت پیشین را در فراه به اتهام نداشتن ریش و دستار اخراج کردند

منابع محلی در ولایت فراه به آمو می‌گویند که ریاست امر به معروف طالبان در این ولایت، ۱۱ کارمند نظامی و غیرنظامی را که در حکومت پیشین کارمند بودند به اتهام نداشتن ریش و دستار اخراج کرده‌اند.

این منابع به آمو گفتند که ۵ کارمند نظامی و ۶ کارمند ملکی از افرادی اند که از سوی طالبان اخراج شده‌اند.

دو منبع آگاه در فراه به آمو گفتند که ریاست امر به معروف طالبان ۲ کارمند غیرنظامی را از بخش تذکره الکترونیکی و اقوام و قبایل، ۳ کارمند را از ریاست‌های مهاجرین و معارف و یک کارمند را از مقام ولایت فراه اخراج کرده‌اند.

یکی از کارمندان اخراج شده که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود به آمو گفت: «افراد امر به معروف به ریاست‌مان آمدند و از ما خواستند که خودمان آبرومندانه استعفا کنیم ورنه خودمان اخراج‌تان می‌کنیم».

به گفته منابع، طالبان همه این افراد را به بهانه‌ی این‌که ریش‌شان به اصول شریعت برابر نیست و دستار به سر ندارند، اخراج کرده‌اند.

یک منبع دیگر گفت: «طالبان ۵ تن از نظامیان دوره جمهوریت را که در ۷۸ کیلومتری مرز ابونصر فراهی میان افغانستان و ایران، که در بخش‌های اداری کار می‌کردند، تحقیر، توهین و اخراج کردند».

یکی از این منابع گفت: «طالبان به ریاست‌مان آمدند و گفتند در زمان جمهوریت مجاهدین را شهید کردید و حق ندارید در نظام امارت کار کنید.»

به گفته منابع طالبان افراد ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان هر از گاهی برای بررسی ریش و دستار کارمندان به مدیریت‌ها و ریاست‌های دولتی طالبان می‌روند.

یکی از افراد اخراج شده از سوی طالبان گفت: «مرا از وظیفه اخراج کردند و تمام کارمندان را اخطار داده‌اند و به آن‌ها گفتند که آبرومندانه استعفا دهید یا با شریعت برابر باشید و لنگی و ریش بزرگ داشته باشید. از حرف‌های‌شان معلوم می‌شود که ما را در کنار خود نمی‌خواهند و بست‌ها را به این بهانه به افراد خاص خود خالی می‌کنند».

یکی از کارمندان اخراج شده که تنها نان آور خانواده ۸ نفری است به آمو گفت: «با وضعیت پیش آمده گذران زندگی در افغانستان برایم سخت است. جایی که خانه من است حق کار ندارم، مجبورم برای کار کردن ایران مهاجر شوم».

کارمند دیگری که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، به آمو گفت: «امر به معروف بهانه است، در اصل خود اداره نمی‌خواهد ما کار کنیم. به همین خاطر چندبار برای‌مان گفتند که استعفا بدهید، استعفا ندادیم، ما را منفک کردند».

طالبان به تماس‌های ما برای ارائه توضیحاتی در این باره پاسخ ندادند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت وزارت امر به معروف را به تشکیل کابینه‌شان اضافه کردند.

طالبان در ۲۸ سنبله ۱۴۰۰ هجری خورشیدی در بیانیه‌ی اعلام کرد که وزارت امور زنان به «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» تبدیل شده است.

طالبان با انحلال وزارت امور زنان، ساختمان این وزارت را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دادند.

وزارت امر به معروف طالبان پس از ایجاد همواره در سطح شهر کابل و ولایت‌های دیگر زنان را به پوشیدن چادری و حجاب که این گروه آن را شرعی می‌داند تشویق کردند.

این گروه هم‌چنان از مردان خواسته است که ریش بگذارند و دستار ببندند.

وزارت امر به معروف طالبان در ۸ ثور سال روان به زنان افغانستان دستور داد که برقع بگذارند و در اماکن عمومی، به جز چشم‌ها تمام صورت و بدن خود را بپوشانند.

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیش از این به آمو گفته بود که اگر شهروندان کشور به«توصیه»های این وزارت تمکین نکنند، مجازات خواهند شد.

وزارت امر به معروف طالبان حضور زنان در پارک‌ها و مراکز تفریحی را نیز ممنوع اعلام کرده است.