بازرگانی

دست فروشان غور: کار نیست، اما کرایه غرفه‌ها افزایش یافته است

شماری از غرفه‌داران و دست فروشان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می‌گویند که به دلیل افزایش فقر، کارشان افت کرده و هزینه کرایه غرفه‌ی آنان نیز بر دوش‌شان سنگینی می‌کند.

یکی از دست فروشان شهر فیروزکوه با انتقاد از بلند بودن کرایه غرفه‌اش از سوی طالبان می‌گوید که از دو سال به این سو وضعیت کارش خوب نیست و از ناچاری و بیکاری تلاش می‌کند تا لقمه نانی پیدا کند.

او به خبرنگار تلویزیون آمو گفت: «دو سال پیش برای همین غرفه ۳۲ هزار افغانی کرایه می‌دادم. اما امسال کارمندان شاروالی از من ۶۲ هزار افغانی کرایه گرفتند. این درحالی است که فروش ما خیلی کم شده است. ما نمی‌توانیم چنین کرایه‌ای پرداخت کنیم.»

این میوه فروش ادامه داد که او که بالاتر از ۱۰۰ هزار افغانی در این غرفه سرمایه‌گذاری کرده و اگر طالبان کرایه را کاهش ندهد به ضررش تمام می‌شود.

برخی دیگر از دست فروشان شهر فیروزکوه نیز شکایت های مشابه از اداره شهرداری این ولایت دارند.

یکی دیگر از غرفه‌داران شهر فیروزکوه که با هزینه ۸۵ هزار افغانی سه سال پیش غرفه را در کنار پل عمومی بازار فیروزکوه به کرایه گرفته‌ می‌گوید که با تغییر نظام سیاسی کشور وضعیت کارش خراب شده است.

او می‌گوید: «کار نیست، خرید و فروش نداریم. با این حال شهرداری هم کرایه افزایش داده است. ما توانایی پرداخت کرایه بیشتر را نداریم.»

دست فروشان شهر فیروزکوه همچنان می‌گویند که اگر به این کار شان ادامه ندهند، بیکاری و نبود اقتصاد آنان و خانواده های شان را به گدایی خواهد کشاند و روزگار دشواری سپری خواهند کرد.

آنان از مسئولان اداره شهرداری طالبان در این ولایت می‌خواهند تا کرایه غرفه‌هایشان را کاهش دهند تا آنان بتوانند بی‌تشویش کار کنند و نفقه خانواده‌هایشان را تامین کنند.

به گفته دست فروشان غور آنان سالانه برای شهرداری این ولایت کرایه پرداخت می‌کنند.

با این حال شعیب حماد، سخنگوی اداره شهرداری غور دلیل افزایش کرایه غرفه ها را رقابت بین دست فروشان می‌داند و می‌گوید: «غرفه‌داران کنار دیواری مقام ولایت سال قبل هر کدام ۳۲ هزار پرداخت می‌کردند. اما امسال نسبت به اینکه خودشان رقابت داشتند، بلند بردند. از دیگر غرفه‌داران فقط ته جایی گرفته می‌شود که آن هم مبلغ کمی است.»

به گفته آقای حماد، در صورتی که شهرداری این ولایت غرفه جور کند احتمال می‌رود که کرایه غرفه‌ها به ۲۰ هزار افغانی برسد.

دست فروشان و غرفه‌داران در حالی از کرایه بلند شکایت می‌کنند که به گفته آنان، فقر و ناداری و بیکاری از چالش‌هایی است که بسیاری از جوانان را مجبور به ترک کشور کرده است.