افغانستان

طالبان روزهای ملی را از تقویم رسمی حذف کردند

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تقویم رسمی سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی را منتشر کرده است.

در تقویم رسمی طالبان دیده می‌شود که نوروز، روز مادر، روز زبان مادری، روز زبان ازبیکی، روز قانون اساسی، روز کارگر، روز پرچم ملی، روز استقلال و هفته‌ی شهید را از تقویم رسمی حذف شده‌اند.

طالبان شماری از روزها را نیز به این تقویم اضافه کرده‌اند.

بر بنیاد تقویم رسمی طالبان، این گروه ۱۶ حمل را روز بیعت با ملامحمد عمر، ۳ ثور را روز کشته شدن ملامحمدعمر، روز نخست ماه جوزا را روز کشته شدن اختر محمد منصور، ۱۱ سرطان را روز خروج نیروهای ناتو و امریکایی از افغانستان، ۸ اسد را روز گرامیداشت از«جهار در برابر امریکا» ۲۴ اسد را روز پیروزی طالبان در برابر امریکا، ۲ سنبله را روز گردامی‌داشت از زندانیان این گروه در گوانتانامو، ۹ سنبله، روز خروج آخرین سرباز امریکایی از افغانستان، ششم میرزان را روز سقوط کابل به دست طالبان، ۵ قوس را روز کشته شدن صدها جنگجوی طالبان و دهم حوت را روز امضای توافقنامه امریکا با طالبان نام‌گذاری کرده‌اند.

اما هیچ یک از این روزها در تقویم رسمی طالبان، رخصتی عمومی نیست.

طالبان برای سال پیش رو تنها روزهای عید و جمعه‌ها را رخصتی اعلام کرده‌اند.

محبوب‌شاه محبوب، استاد دانشگاه می‌گوید: «طالبان با تغییر تقویم و حذف روز‌های ملی می‌خواهند، جوانان ارزش‌های ملی را فراموش کنند و جوانان به چیزهایی باورمند شوند که طالبان به آن  باور دارند.»

طالبان در تقویم رسمی سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی افزون بر این روزها، شماری از روزهای دیگری را نیز به نام فرماندهان و نیروهای خود نام‌گذاری کرده‌اند.