زنان

شورای زنان جبهه مقاومت ملی: هرگز طالبان را نمی‌پذیریم

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت در مراسم آغاز به کار شورای زنان جبهه مقاومت ملی از خاموشی جهان در برابر طالبان انتقاد کرد.

احمد مسعود می‌گوید که عملکرد طالبان استوار به هیچ مسئله دینی نیست. طالبان با استفاده از نام دین برای رسیدن به اهداف سیاسی‌شان استفاده می‌کنند.

او در ادامه گفت: «متاسفانه جهان در برابر این همه جنایات طالبان خاموش است و با کمک بسته‌های ده‌ها میلیون دالری فقط از این جنایت‌ها حمایت می‌کند و به نوعی در این آتش ظلم طالبان نفت می‌اندازد. واقعیت این است که مردم افغانستان در مبارزه برای عدالت و آزادی و مبارزه برای حق و حقوق بانوان تنها هستند و باید تنها این مبارزه را به دوش بکشند.»

سیاره دشتی، همسر مرحوم فهیم دشتی، ریاست این شورا را بر دوش دارد.

خانم دشتی درباره این شورا به آمو گفت که اگر طالبان به زنان افغانستان اجازه آموزش، تحصیل کار را هم بدهند، جبهه مقاومت ملی هرگز طالبان را نمی‌پذیرد.

او تاکید کرد: «این چنین نیست که طالبان امروز زنان را به کار و آموزش بگذارد ما طالبان را به رسمیت بشناسیم، نه؛ هرگز. آموزش و تحصیل حقوق ابتدایی زنان است. ما خشونت‌ها و ظلم طالبان را هرگز فراموش نخواهیم کرد.»

شورای زنان جبهه مقاومت ملی ۵۰ عضو دارد.

این شورا درحالی ایجاد شده است که سه ماه است طالبان همه مرکزهای تحصیلی را به روی دختران و زنان بسته‌اند و کار زنان در نهادهای غیردولتی را ممنوع اعلام کرده‌اند.