جهان

جاپان آب تصفیه‌ شده نیروگاه اتمی فوکوشیما را به دریا تخیله می‌کند

جاپان قصد دارد مخزن‌های آب تصفیه شده نیروگاه اتمی فوکوشیما دایچی را در اوایل بهار امسال در دریا آزاد کنند.

این تصمیم دولت جاپان خشم ماهی‌گیران را برانگیخته است.

شرکت برق توکیو جاپان در حال حاضر آب آلوده با مواد رادیواکتیو را با سیستم پیشرفته پردازش مایعات که یک سیستم حذف چند هسته‌ای است، تصفیه می‌کند تا مواد مختلف رادیواکتیو را از آب آلوده پاک کند.

این شرکت می‌خواهد به صنعت ماهیگیری اطمینان دهد که آب تصفیه شده که هنوز حاوی مقداری تریتیوم است، خطری برای محیط زیست ندارد.

این آب برای خنک کردن راکتورهای نیروگاه اتمی فوکوشیما دایچی به کار می رود، جایی که سونامی سال ۲۰۱۱ سبب انفجار آن شده بود. اما ظرفیت مخازن آب به زودی تکمیل می‌شود و این شرکت در حال ساخت یک خط لوله و تاسیسات برای تخلیه آب به دریا است.

توموهیکو مایوزومی، مسوول برق توکیو در این باره گفت: «دولت بار دیگر (در جنوری) تاکید کرد که برنامه اساسی این است که آب تصفیه شده سیستم پیشرفته پردازش مایعات در سال ۲۰۲۳ از بهار تا تابستان امسال آزاد شود. ما در حال حاضر در مرحله نصب تجهیزات هستیم و به هدف تکمیل نصب تجهیزات در حوالی بهار ۲۰۲۳ کار می‌کنیم.»

از سویی هم ماهی‌گیران در فوکوشیما ناراضی هستند. آن‌ها در مورد آلودگی محیط زیست و صنعت ماهی‌گیری شان نگران اند.

هارو انو، یک ماهیگیر گفت: «من فکر می کنم هنوز خیلی زود است که آب (تصفیه شده) را به اقیانوس رها کنند. خیلی زود است. اگر قبلا با همه در مورد آن صحبت کرده باشند، می فهمم، اما هنوز در مورد آن صحبت نکرده اند، و نباید همین طوری بروند و آن را به دریا رها کنند. من نمی توانم به نواسه هایم توصیه کنم که ماهی‌گیر شوند. ما نمی دانیم در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد».

با این حال کارشناسان می‌گویند آزاد سازی این آب بر صنعت ماهی‌گیری تاثیری ندارد.

توشیهیرو وادا، استاد مطالعات محیط زیست و تشعشعات در دانشگاه فوکوشیما در این باره گفت: «تاثیر مواد رادیواکتیو، به ویژه سزیم رادیواکتیو (در ساحه ماهی‌گیری) تا حد زیادی از بین رفته است. از طرف دیگر، از نظر (بازیابی) صنعت ماهی‌گیری، پیشرفت کافی نداشته است. خیلی کم توسعه می یابد، در مرحله افزایش صید، و رهاسازی آب تصفیه شده سیستم پیشرفته پردازش مایعات که حاوی تریتیوم است – در این زمان، ماهیگیران نگران آسیب شهرت خود استند».

این در حالی است که فعالان محیط زیست همواره با تخلیه آب تصفیه شده این نیروگاه به دریا، مخالفت کرده و آن را یکی از عوامل آلوده کننده آب دریا دانسته اند.