افغانستان

دشتِ آبدان کندز

شماری از باشندگان کندز، امروز به دشت‌آبدان آمده‌اند تا لحظه‌هایی را با خانواده و دوستان‌‌شان تفریح کنند.

نوراعظم زاخیل، با کودکان و دوستانش به دشت آبدان آمده‌است. این باشنده‌ی کندز در این باره گفت: «اینجا برای روزهای جمعه یا رخصتی یک محل خوب است. اکنون تنها سرگرمی برای‌مان آمدن به اینجاست.»

باشندگان ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان که در سال‌های گذشته به دلیل ناامنی‌ها نمی‌توانستند برای تفریح به دشت آبدان بیایند، می‌گویند که اکنون بدون ‌ترس به اینجا آمده‌اند.

اما دیده می‌شود که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان، بر حضور بانوان در اینجا نیز اثر گذاشته‌است؛ زیرا حضور زنان در دشت آبدان در مقایسه با مردان کم‌رنگ است.

حکمت‌الله کریمی، باشنده‌ی کندز در این باره گفت: «زن‌ها هم می‌آیند و روزهای دیگر آنان را با خود می‌آوریم.»

عبدالرؤوف ۵ سال است که با آوردن یک چرخِ فلک به دشت آبدان، زمینه‌ی بازی کودکان را فراهم می‌کند.

او می‌گوید که امسال حضور مردم در اینجا، در مقایسه با سال‌های پیش افزایش یافته‌است و از همین رو درامد او نیز بیش‌تر شده‌است.

عبدالرؤوف که باشنده‌ی کندز است در این باره گفت: «سال‌های قبل روزانه تا یک هزار افغانی کار می‌کردم اما حالا زیادتر کار می‌کنم. عایدتم‌ زیادتر شده».