افغانستان

مراسم عروسی دسته جمعی ۴۰ زوج در ولایت بامیان برگزار شد

عروسی دسته جمعی ۴۰ زوج روز سه شنبه ۱۶ حوت سال روان با پشتیبانی انجمن فرهنگی وصال کوثر در بامیان برگزار شد.

ادریس رسولی، رئیس انجمن فرهنگی وصال کوثر گفت«این برنامه برای کاهش مصارف عروسی ها و از بین بین‌بردن رسم و رواج‌های ناپسند و تسهیل زمینه ازدواج جوانان از سوی این موسسه برگزار شده است.»

شکریه سادات، یکی از اشتراک کنندگان این مراسم عروسی گفت که خانواده‌ها باید از هزینه‌های گزاف جلوگیری کنند.

او گفت: «اجازه ندهیم که عروس و داماد مجبور شوند و قرض کنند.خوشی مراسم عروسی‌شان یک روزه باشد اما قرضداری‌شان تا آخر عمر دامن‌گیر شان باشد.»

زهرا محمدی برادر یکی از این داماد‌هاست.

او می‌گوید که برادرش سال‌ها به علت ناداری نتوانست مراسم عروسی‌اش را برگزار کند.

زهرا افزود: «در این عروسی از خانواده‌های ما ۶ هزار افغانی گرفته‌اند و بعدا همان پول را برای این زوج‌ها وسایل خانه داده شده است.
ما باید جوانان را به چنین مراسم‌هایی تشویش کنیم.»

در سال‌های اخیر، مسئولان حوزه‌های علمیه و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در بامیان بارها با برگزاری عروسی‌های دسته‌جمعی، از بار هزینه‌های سنگین مراسم ازدواج بکاهند.

همزمان با این پیش از این ولایت‌های هرات، کابل، غزنی، بامیان و قندهار ولایت‌هایی اند که عروسی‌های دسته‌جمعی چندین بار در آن برگزار شده است.