افغانستان

«۱۲ هزار تن در گذرگاه سپین بولدک حمالی می‌کنند»

مقام‌‌های طالبان در ولایت قندهار در جنوب کشور می‌گویند که در گذرگاه سپین بولدک که یکی از گذرگاه‌های مهم میان افغانستان و پاکستان است، حداقل ۱۲ هزار تن حمالی می‌کنند.

یکی از این افراد، محمدخان ۱۵ ساله، باشنده ولسوالی سپین بولدک است. او تنها سرپرست خانواده است و در گذرگاه سپین بولدک حمالی می‌کند.

او می‌گوید همه روزه چمدان‌ها و بارهای ده تا بیست کیلویی مسافران را بر شانه گذاشته و از یک سوی گذرگاه به سوی دیگر انتقال می‌دهد.

محمدخان می‌گوید که از حمالی روزانه دوصد افغانی عاید دارد. این رقم معادل دو و نیم دالر امریکایی است.

محمد خان گفت: «گاهی اجازه می‌دهند و گاهی اجازه نمی‌دهند، گاهی میگویند وزن زیاد است، گاهی می‌گویند که حمل این بند است گاهی هم کار ما ادامه میداشته باشد و گاهی هم نه».

نجیب‌الله که یک دستش را از اثر انفجار ماین از دست داده است نیز در گذرگاه سپین بولدک حمالی می‌کند.

نجب‌الله گفت: «روزانه یک یا دو بار رفت میکنم دو یا هم سه صد و گاهی بنچصد افغانی درامد دارم گاهی هم در اطراف دروازه اجازه کار را نمیدهند و به بهانه های مختلف دروازه را میبندند.»

گذرگاه سپین بولدک پس از تورخم پر ازدحام‌ترین گذرگاه افغانستان با پاکستان است.

مسولان طالبان در این گذرگاه به آمو گفتند که روازنه تا ۴۵ هزار تن از این راه رفت و آمد می‌کنند.

اموال این مسافران را بیشتر کودکان و نوجوانان به دو سوی گذرگاه اسپین‌بولدک انتقال می دهند.

نورباقی احمدی، کمیسار طالبان در سپین‌بولدک به آمو گفت که ۱۲ هزار تن به شمول کودکان خوردسال در این گذرگاه حمالی میکنند.

افزایش فقر و بیکاری از علت‌هایی است که جوانان و کودکان خوردسال را ناگزیر کرده است تا تن به کارهای شاق بدهند و بارهای سنگین را بر شانه‌ها یا کراچی‌های شان انتقال دهند.

بر بنیاد آمارهای سیف د چلدرن یا صندوق نجات کودکان، دست‌کم ۱۴ میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

این نهاد در یک بررسی که سال پار انجام داده است گفته است که یک سوم خانواده‌ها همه درآمد شان را پس از ماه اگست ۲۰۲۱ از دست داده اند و ۱۸ درصد خانواده ها کودکان شان را برای کار فرستاده اند. این نهاد شمار کودکانی که کار می کنند را دست کم یک میلیون تن تخمین می کند.

در این بررسی صندوق نجات کودکان با ۱۴ هزار خانواده گفت‌و گو کرده بود.