افغانستان

عفو بین‌الملل: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به معافیت طالبان پایان دهد

عفو بین الملل در یک بیانیه عمومی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا به گونه فوری راهکاری را برای بررسی مستقلانه و انتشار اطلاعات مبنی بر ادعاهای جرایم و نقض قوانین بین الملل در افغانستان ایجاد کند.

در این بیانیه به تبعیض سیستامتیک در برابر زنان افغانستان و ادامه جرایم طالبان در پنجشیر یاد آوری شده است. عفو بین الملل تاکید کرده است که عملکرد طالبان بیانگر آن است که این گروه تمایلی به تحقیق در مورد نقض حقوق بشر و جرایم انجام شده توسط اعضا اش را ندارد و از زمان به قدرت رسیدن آنها تا به کنون، دست به نقض گسترده حقوق زنان و دختران زده است.

عفو بین الملل گفته است که این سازمان سه پژوهش در باره «کشتار جمعی هزاره‌ها» در افغانستان انجام داده است و مقامات طالبان تاکنون موفق به تحقیق و به محکمه کشاندن عاملین این روادید نشده است. این سازمان خواهان انجام فوری این تحقیقات شده است و به آغاز دوباره مجازات متهمان در ملاعام توسط طالبان اشاره کرده است.

این نهاد گفته است که با ادامه جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت در پنجشیر، گزارش‌ها در باره بازداشت‌ها، قتل‌ها و شکنجه‌های خودسرانه نیز به ثبت رسیده است.

در بیانیه آمده است: «کارنامه -طالبان- مشخص است. در طول هجده ماه گذشته، با وجود که طالبان مقامات بالفعل افغانستان بودند،آنها نه اراده و نه توانایی تحقیق در مورد اقدامات و جرایم اعضای خود را نشان نداده اند.»

این نهاد افزوده است که «در این مدت حقوق بشر جمعیت‌های در معرض خطر، از جمله زنان، دختران، و اقلیت‌های مذهبی و قومی به طور گستره نقض شده است.»

به گفته این نهاد، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۲۱ پیش از تسلط طالبان بر افغانستان نیز خواهان ایجاد یک کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای بررسی کشتارهای هدفمند به ویژه «کشتار هدفمند هزاره‌ها» در افغانستان شده بود.