افغانستان

طالبان «کمیته حل مشلات رسانه‌ها و طالبان» را ایجاد می‌کنند

شماری از خبرنگاران در ننگرهار، روز دوشنبه ۸ حوت چالش‌ها در برابر کارشان را در نشستی با طالبان در میان گذاشتند.

یوسف ظریفی، روزنامه‌نگار و رئیس کمیته مصئونیت خبرنگاران در شرق افغانستان در این نشست گفت که عدم دسترسی به اطلاعات مهم‌ترین چالش در برابر کار خبرنگارن است.

او افزود«اگر اطلاعات به صورت دقیق منتشر شود، معتقدیم به راحتی می توان از شایعات جلوگیری کرد، اما متأسفانه برخی سازمان ها همچنان اطلاعات را کتمان می کنند یا به موقع ارائه نمی کنند، این مشکل نیز باید حل شود».

خبرنگاران در این نشست از مداخله نهادهای امنیتی طالبان در کار خبرنگاران نیز شکایت کردند.

اتل خان ستانکزی، رییس یک تلویزیون خصوصی در ننگرهار در این نشست گفت« بعضی ادارات طالبان با رسانه برخورد نادرست می‌کنند. برخی از نهادهای دولتی مستقیماً در امور عادی دخالت می‌کنند و تهدید به مرگ می‌کنند. امیدواریم جلوی نهادهای امنیتی گرفته شود».

الهام حقیقت مسوول یکی از رسانه های محلی در ننگرهار نیز گفت که شماری از مقام‌های طالبان با«زور» به رسانه‌های محلی در ننگرهار دستور داده اند که خبرهایی را که به«فایده» آنان است را پخش کنند.

او از معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان خواست که جلو زورگویی این گروه را بگیرد.

اما معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به خبرنگاران گفت که بی ترس کار کنند.

او افزود که نهادهای امنیتی طالبان حق دخالت در امور رسانه ها را ندارند.

مهاجر فراهی افزود«مشکلات رسانه ها از این پس توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ حل خواهد شد. هیچ نهاد دیگری حق مداخله و احضار آنها را ندارد. هر مشکلی باید با وزارت فرهنگ در میان گذاشته شود».

مهاجرفراهی خبر داد که به زودی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان کمیته حل مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران را ایجاد خواهد کرد که در آن نمایندگان طالبان، خبرنگاران و مسولان رسانه‌ها حضور خواهند داشت.

پیش از فروپاشی نظام جمهوری ۲۲ تلویزیون و رادیوی محلی در ننگرهار فعالیت داشتند اما پس از بازگشت طالبان به قدرت ۱۲ رسانه در این ولایت بسته شدند.