افغانستان

آغاز بازرسی خانه به‌خانه در نیمروز

منابع محلی در نیمروز می‌گویند که طالبان صبح امروز، بازرسی خانه به‌خانه را در مرکز این ولایت  آغاز کرده‌اند.

کریم، یکی از باشندگان شهر زرنج به آمو می‌گوید که طالبان ساعت ۶ صبح امروز یک‌شنبه بازرسی خانه به‌خانه را از منطقه‌ی ناحیه‌ی اول شهر زرنج آغاز نموده‌اند .

او می‌افزاید: «ساعت ۶ صبح هوا تاریک بود که دروازه کوبیده شد، باز کردم و دیدم افراد طالبان مشمول  ۱۵ مرد و ۳ تن زن بودند که با صورت‌های پوشیده، بدون اجازه وارد خانه‌ی ما شدند و تمام اتاق‌ها را بازرسی کردند.»

به گفته‌ی منبع، طالبان تمام کوچه‌های این منطقه را توسط رنجرها، تانک‌ها و نیروهای استخبارات مسدود کردند و منطقه حالت نظامی را به خود گرفته بود.

فریبا، یکی دیگر از باشندگان شهر زرنج به آمو گفت که طالبان تلاشی را از منطقه‌ی ناحیه دوم ساعت ۷ صبح آغاز کردند و هر خانه را به مدت نیم ساعت به دقت بازرسی نمودند .

او ادامه داد: «طالبان داخل بکس‌ها، انبار، الماری‌ها، وسایل و ظروف آشپزخانه و حتا زیر فرشی‌ها را به دقت جست‌وجو می‌کردند. آنان به ما گفتند که به دنبال سلاح و مهمات جنگی هستند و با ما کاری ندارند.»

فریبا می‌گوید که آنان توسط ۳ تن از خانم‌هایی که همراه شان بود، تمام وسایل خانه را زیر و رو کرده و بر هم ریختند و حتا زنان و کودکان را نیز تلاشی ‌کردند .

او افزود که افرادی که برای تلاشی به منطقه‌ی ‌شان آمده بود، تعداد شان ۲۰ مرد و ۳ زن بودند که به منظور پیدا کردن جنگ‌افزار، مهمات جنگی و وابستگی افراد به جبهه‌های مخالف طالبان اقدام به بازرسی خانه‌ها کرده بودند.

این درحالی است که طالبان در ماه‌های گذشته در شهرهای کابل، هرات و مزارشریف نیز اقدام به بازرسی خانه به‌خانه کرده بودند.