جهان

کارشناسان: امریکا تا آخر راه از اوکرایین پشتیبانی خواهد کرد

از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکرایین، ایالات متحده امریکا و دیگر متحدین غربی اش به ارزش میلیارد ها دالر کمک را در اختیار اوکرایین قرار داده اند. کارشناسان به این باور اند که این کمک ها تنها به منظور حمایت از اوکرایین نه بلکه برای پیشبرد منافع امریکا است.

روز سه شنبه جو بایدن، به صراحت این پیام را به پوتین اعلام کرد که امریکا و دیگر متحدین غربی اش از حمایت اوکرایین «خسته» نخواهند شد.

مقامات امریکایی همواره در مورد حمایت از اوکرایین علیه روسیه از کلمات «تا زمانی که طول بکشد» استفاده کرده اند که بیانگر حمایت ناگسستنی این کشور از اوکرایین است.

به باور کارشناسان به رغم مخالفت تعدادی از سیاست مداران امریکایی -به خصوص تعدادی از جمهوری خواهان- در حمایت به این پیمانه از اوکرایین، واشنگتن همچنان باید این سطح حمایت از اوکرایین را در دراز مدت حفظ کند.

سیمون مایلز، استاد دانشکده سیاست عمومی در دانشگاه دوک میگوید”قطعأ این سیاست ایالات متحده پایدار است”.

آقای مایلز به الجزیره گفت”هر چند مقدار پول که ایالات متحده در اختیار اوکرایین قرار میدهد از نظر مقدار در کل بودجه حکومت امریکا بسیار به نظر میرسد، اما اگر از نگاه بزرگتر به موضوع ببینیم مقداری زیادی نیست”. آقای مایلز به این باور است که مقدار پول که ایالات متحده به اوکرایین کمک میکند در مقایسه با جایگزین آن که قطعأ به معنی پیروزی پوتین نه تنها در اوکرایین بلکه در سطح جهان خواهد بود، مقدار بسیار کم است.

واشنگتن روز جمعه ۲۴ فبروری در سالروز حمله روسیه به اوکرایین کمک های جدید مالی و نظامی به اوکرایین و تحریم های جدید علیه روسیه را اعلام کرد.

پنتاگون به اعلام این کمک ها گفت”ایالات متحده در کنار دیگر متحدین غربی ما به کمک به اوکرایین برای فراهم سازی نیاز های فوری در میدان نبرد و کمک های امنیتی بلند مدت ادامه خواهد داد”.