افغانستان

گذرگاه تورخم به «گونه‌ی مشروط» باز شد

گذرگاه مرزی تورخم که در پنج روز اخیر دو بار باز و بسته شده است، بامداد امروز جمعه پس از گفتگوها میان مقام‌های طالبان و پاکستان به گونه مشروط باز شد.

این گذرگاه تنها به روی برخی از مسافران به شمول کسانی که خانواده‌های آنان در پاکستان زندگی می‌کنند و نیز شهروندان پاکستان که در افغانستان هستند، باز شده است.

دفتر رسانه‌های طالبان در ولایت ننگرهار به رسانه‌ها گفت که یک استثنای دیگر برای بیمارانی است که از چند روز در این سوی گذرگاه مرزی تورخم در انتظار رفتن به پاکستان هستند.

بر بنیاد معلومات که طالبان در اختیار رسانه‌ها قرار داده اند، این افراد می‌توانند با گرفتن «اجازه نامه» به پاکستان بروند.

اما به گفته مقام‌های طالبان در باره اجازه داده شدن موترها و کالاهای بازرگانی در دو سوی این گذرگاه مرزی، گفتگوها هنوزهم ادامه دارند.

این در حالی است که هزاران موتر باربری در دو سوی دروازه تورخم در انتظار رفتن به پاکستان و آمدن به افغانستان هستند. به گفته بازرگانان، بسته شدن این گذرگاه، میلیون‌ها افغانی برای آنان زیاد وارد کرده است.

طالبان شام یکشنبه هفته روان گذرگاه مرزی تورخم را بر روی هرگونه رفت و آمد بستند. پس از آن، افراد این گروه همراه با نظامیان پاکستانی در منطقه «دُر بابا» در نزدیکی این گذرگاه مرزی درگیر شدند که در نتیجه دو عضو طالبان در آن کشته شدند.

یک روز پس از آن، نظامیان پاکستانی و افراد طالبان بار دیگر باهم درگیر شدند.

پس از این رویدادها، یک هیئت عالی رتبه پاکستان به رهبری خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان، از کابل دیدند کرد و با مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو نمود.

پاکستان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری افغانستان هم در زمینه‌ی صادرات و واردات دانسته می شود. افغانستان پنج گذرگاه تجاری با پاکستان دارد که تورخم از منظر حجم داد و ستد بازرگانی مهم‌ترین آن‌هاست.