افغانستان

طالبان اجساد ۵ تن را در هرات به دار آویختند

منابع محلی در ولایت هرات روز چهارشنبه ۳ حوت می‌گویند که در ۲۴ ساعت گذشته ۵ تن به دست طالبان کشته شده‌اند.

منابع در ولایت هرات می‌گویند که ۳ دزد مسلح روز سه شنبه در منطقه جبرئیل هرات و ۲ تن صبح روز گذشته در حوزه پنجم این شهر در درگیری با طالبان کشته شدند و این گروه جسدهای آنان را در برابر چشم مردم به مدت ۳ ساعت به دار آویختند.

مشتاق احمد یکی از باشندگان منطقه جبرئیل هرات به آمو گفت ۲ تن که گفته می‌شد دزد استند، دو روز قبل هنگام ورود به یک خانه از سوی عروس خانواده با چاقو زخمی شد و یک تن دیگر که در دروازه این خانه منتظر وی بود، از سوی طالبان کشته شد.

مشتاق احمد گفت: شب گذشته دو نفر دزد در منطقه‌مان وارد خانه‌ای شدند که زن و شوهر پیر با عروس‌شان در آن زندگی می‌کردند یک نفر نیز در دروازه ورودی نگهبانی می‌داد دزدان از آنان پول تقاضا کردند اما آنان گفتند پول ندارند وقتی دزدان می‌خواستند به عروس شان حمله کنند و دست درازی کند او با چاقو هر دو را زخمی ساخت.

این باشنده منطقه جبرئیل می‌گوید که پس از این رویداد این خانواده به طالبان خبر دادند و طالبان آنان را کشتند.

باشندگان هرات به آمو می‌گویند که طالبان دو تن دیگر را روز چهارشنبه هنگامی کشتند که وسایل رهگذران را در حوزه پنجم هرات دزدی می‌کردند.

محمود یکی از باشندگان شهر هرات در مصاحبه با آمو گفت: «دو تن سوار بر موتر سایکل از هر کوچه و سرک اموال مردم را دزدی می‌کردند که همین وقت با طالبان درگیر شدند و کشته شدند.»

به گفته منابع طالبان این ۲ تن را به گلوله بستند و پس از آن جسدهایشان را برای سه ساعت در چوک شهر نو هرات به دار آویختند.

یک باشنده هرات آویختن جسدهای این پنج تن را کاری نادرست می‌داند و می‌گوید: اگر دزد هم باشند این کار روحیه مردم را خراب می‌کند و ایجاد رعب و وحشت می‌شود و به کرامت انسانی توهین بزرگی است.

از سوی دیگر دفتر مطبوعات فرماندهی پولیس طالبان در ولایت هرات با پخش خبرنامه‌ای گفته است که ۲ دزد مسلح در هرات کشته شده است. اما این گروه در باره قتل سه تن دیگر چیزی نگفته است.

عبدالله انصاف، آمر مطبوعات پولیس طالبان در هرات گفت: «دو سارق مسلح، بامداد امروز پس از درگیری با نیروهای امنیتی طالبان در حوزه پنجم ولایت هرات کشته شدند.»

به گفته او از نزد دزدان یک عدد تفنگچه “تی تی” و یک عراده موترسایکل به دست آمده است.

این نخستین بار نیست که طالبان جسد افراد را پس از کشتن دار می زنند، پیش از این در بغلان و هرات جسدهای چند تن را به دار آویخته‌‌اند.