افغانستان

آغاز ساخت و ساز سواحل دریای آمو در شمال و شمال شرق کشور

مسوولان وزارت انرژی و آب طالبان می‌گویند که کار پروژه ساخت و ساز سواحل دریای آمو در ولایت‌های بلخ، جوزجان، کندز و تخار به ارزش دو میلیارد افغانی از بودجه این وزارت آغاز شده است.

این پروژه در دو دور عملی خواهد شد، در دور نخست به ارزش دو میلیارد افغانی بخش‌های آسیب پذیر ساخت و ساز خواهند شد و در دور دوم این پروژه شش میلیارد افغانی خرچ ساخت و ساز سواحل دریای آمو خواهد شد.

مجیب الرحمن عمر آخندزاده معین آبیاری وزارت انرژی و آب طالبان در مراسم گشایش این پروژه گفت که برای جلوگیری از ویران شدن بیشتر زمین‌های کشاورزی باشندگان ولایت‌های شمال و شمال شرق، ساخت و ساز سواحل دریای آمو آغاز شده است.

اگر این پروژه عملی شود از ویران شدن هزاران جریب زمین جلوگیری خواهد شد.

آخندزاده گفت: « این پروژه که دور اول اش است در مدت چهار الی پنج ماه تکمیل خواهد شد و به تعیب آنان ما به ارزش شش میلیارد افغانی کار تحکیمات تمام بخش های دریای آمو را آغاز خواهیم کرد.»

در همین حال رفیع الله مجتبی ریس حوزه دریای پنج آمو که زیر اداره طالبان است در کندز می گوید که ساخت و ساز سواحل دریای آمو در مناطق مختلف ولسوالی امام صاحب این ولایت از جمله در مناطق شیرخان بندر، برزنگی، ولسوالی کلباد و بخش های از ولسوالی قلعه زال آغاز شده است.

او در ادامه گفت: « پروژه تحکیمات سواحل دریای آمو به منظور جلوگیری از تخریبات زمین ها و وارد شدن خسارات در هنگام آب خیزی ها آغاز شده که دور اول این پروژه در ساحات آسیب پذیر ولایت کندز تطبیق خواهد شد.»

باشندگان منطقه برزنگی و شیرخان بندر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز می گویند در گذشته هزاران جریب زمین کشاورزی و خانه های آنان را دریای آمو ویران کرده است و اکنون با آغاز ساخت و ساز سواحل این دریا نه تنها زمین های کشاورزی و خانه های آنان در امان خواهد بود بل بندر ترانزیتی «شیرخان» از خطر ویران شدن در امان خواهد بود.

اسد الله افزود « از گذشته تا حال ما از دریای آمو هر وقت متضرر شدیم، زمین، خانه دار و ندار ما را در وقت سیلاب با خود می برد و به هزاران جریب زمین مارا تخریب کرده است؛ اگر توجه نمیشد آهسته آهسته شیرخان بندر که یکی از مناطق مهم کندز است را هم تخریب می کرد.»

حاجی محمد میر از باشنده گان کندز گفت:« سال هاست که بخش زیادی از زمین های زراعتی و خانه های مسکونی مارا دریای آمو با خود می برد و تخریب می کند و هیچ توجه یی نشده بود اکنون کار تحکیمات اش آغاز شده ما خوشحال هستیم چون با ایجاد تحکیمات کار و بار زراعتی ما هم خوب خواهد شد.»

دریای آمو از بلندی های پامیر بدخشان سرچشمه گرفته است و حین عبور از ولایت تخار و همچنان کناره های مناطق برزنگی،شیرخان بندر ولسوالی امام صاحب،ولسوالی کلباد و قلعه زال که مرز میان افغانستان و تاجکیستان است، همه ساله در موسم آب خیزی ها، خانه ها و زمین های کشاورزی باشندگان این مناطق را ویران می کند و به بستر دریا مبدل می سازد.