افغانستان

هشدار شورای مقاومت ملی: هراس‌افگنان از افغانستان جهان را با خطر روبه‌رو کرده اند

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان هشدار می‌دهد که امنیت جهان با حضور و فعالیت گروه القاعده، داعش و دیگر گروه‌های هراس‌افگنی که در افغانستان حضور و فعالیت دارند، با خطر روبه‌رو است.

این شورا در یک نامه سرگشاده که به سران نشست مونیخ نوشته است از بهر دعوت نکردن طالبان در این نشست سپاسگذاری می‌کند و می‌نویسد که نشست مونیخ با این کاربر «عدم مشروعیت» طالبان مهر تأیید گذاشته است.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این نامه سرگشاده با ابراز نگرانی از تسلط طالبان در ۱۸ ماه گذشته در افغانستان نوشته است که افغانستان زیر اداره «گروه تروریستی طالبان» قرار دارد و این وضعیت ناشی از «تعامل بی محاسبه و خوش‌باورانه » برخی از کشور های جهان و منطقه و ضعف مدیریت و فقدان دیدگاه ملی، رهبری حکومت پیشین است.

در این نامه آمده است که افغانستان در یک برنامه «سازماندهی شده » به طالبان تحویل داده شد و اکنون طالبان از گروه های هراس افگن در افغانستان «میزبانی» می کنند.

بربنیاد این نامه گروه های افراظی در همسویی با طالبان در افغانستان آموزش می بینند و پناه گاه های امکن دارند.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این نامه سرگشاده نوشته است که القاعده، داعش، جندالله، انصارالله، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، گروه های افراط گرای وابسته به حلقه های تروریستی ازبیکستان، تاجکیستان، چین، بنگله دیش و برخی کشور های عربی و افریقایی در افغانستان حضور و فعالیت دارند.

این شورا به جهان هشدار می هد که این گروه ها امنیت جهان را با خطر رو به رو ساخته اند و حمایت مالی برخی کشور ها از طالبان جهان را تهدید رو به رو کرده و بعید نیست که حمله مرگباری مانند حمله «۱۱ سبتامبر» در جهان رخ دهد.

در این نامه افغانستان «مخوف‌ترین» کشور در جهان عنوان شده و نوشته شده است که موارد نقض حقوق بشر، ممنوعیت تحصیل و کار زنان و فربه ساختن مسایل قومی و مذهبی در این کشور وجود دارد. در این نامه به بازداشت های خودسرانه، تیرباران اسیران جنگی، شکنجه قتل و سرکوب اعتراضات زنان اشاره شده  و گفته شده است که این موارد «جنایت های اند که از سوی طالبان» انجام شده است.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان «تعامل» با طالبان را راهکاری «ناکام» دانسته و گفته است که حمایت مالی طالبان «باور نادرست» را برای آنان داده است که «رفتار های» طالبان با مردم مورد تایید جامعه جهانی است.

این شورای از جامعه جهانی می خواهد بی آن که مردم افغانستان صدمه ببینند، تحریم های بیشتر را بر طالبان وضع نماید و از کشور های جهان می خواهد که از «نیرو های بدیل طالبان» برای بازگشت مردم سالادی در افغانستان حمایت کنند.