افغانستان

تأکید اعضای کابینه طالبان بر تعامل با جهان در سالرروز خروج ارتش سرخ از کشور

ملایعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان در سخنرانی در مراسم این گروه درباره سی و چهارمین سالروز خروج شوروی از افغانستان، گفت که از«تکبر» و «غرور» باید پرهیز کرد.

سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت اگر کسی فکر می‌کند که نظام طالبان نظام مشروع برای مردم نیست، پیشنهاد کند که چگونه نظامی می‌خواهد.

او با این که از فردی نام نبرد گفت« اگر کسی می‌گوید که من نظام را قبول ندارم، بیاید و پیشنهاد کند که چگونه نظامی می‌خواهد که تاکنون نیز پس از روی کار آمدن نظام اسلامی(طالبان) مشکل دارند».

پس از آن که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان بی آنکه از فردی نام ببرد این گروه را به«انحصار قدرت» متهم کرد و گفت که«امروز آنقدر خود را حقدار می‌دانیم که به چالش کشیدن، انحصار کردن و بدنام کردن تمام نظام در فکر و مزاج ما به یک اساس مبدل شده است» اکنون سرپرست وزارت دفاع طالبان می‌گوید به جای تخریب نظام و زمینه سازی برای جنگ، باید اصلاحات را به میان آورد و نظام طالبان را مستحکم کرد.

درحالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت های این گروه در برابر آموزش، تحصیل و کار زنان با انتقادهای شهروندان افغانستان روبه رو شد،ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت که به خواست‌های«مشروع» مردم باید لبیک گفت.

این مقام طالبان به این باور است که نظام طالبان بدیل ندارد و باید مردم را در محور آن گرد آورد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در سخنرانی در مراسم این گروه درباره سالروز خروج شوروی از افغانستان هشدار داد که کشورهای دیگر به طالبان«تهمت نبندند» اما این گروه آماده است با جهان مذاکره و تفاهم کنند.

در همین حال شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و پطرولیم طالبان در سخنرانی در این مراسم گفت که به خواست‌های مشروع ملت باید احترام گذاشته شود.

او افزود«وزیر باشد، والی باشد، قاضی باشد یا امر به معروف، باید به افکار ملت احترام گذاشته شود و از خواست‌های مشروع شان پشتیبانی شود و به ذهنیت‌شان احترام گذاشته شود».

این مقام طالبان به این باور است که غفلت نظام‌های پیشین افغانستان همواره باعث شد که آزادی و استقلال مردم افغانستان از دست برود و اکنون طالبان باید از گذشته درس بگیرند تا بتوانند حاکم بمانند.

در خبرنامه طالبان در سال روز خروج شوروی از افغانستان نیز آمده است که«اگر کشورها با ما تعامل و تفاهیم نیک داشته باشند، ما نیز با در نظر داشت منابع دینی و ملی خویش، آماده تعامل مثبت هستیم».

این گروه ۲۶ دلو روز خروج نیروهای شوروی را از افغانستان «افتخارآفرین» دانسته اند و این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده اند.

طالبان به این باور است که استقلال افغانستان را از امریکا گرفته است و یک حکومت«مشروع» و «مستقل» را روی کار آورده ‌اند.

نیروهای شوروی، ۳۴ سال پیش پس از ۹ سال حضور در افغانستان در ۲۶ دلو ۱۳۶۷ از افغانستان خارج شدند.

در آن زمان ملامحمد عمر، رهبر پیشین طالبان در جنوب افغانستان به خیزش‌ها در برابر شوروی پیشین پیوسته بود.