افغانستان

پریسا مبارز پس از لت و کوب آزاد شد | از سرنوشت نرگس سادات اطلاعی در دست نیست

طالبان نرگس سادات عضو جنبش اعتراضی زنان را در کابل و پریسا مبارز عضو جنبش اعتراضی زنان تخار را در تالقان به روز شنبه ۲۲ ماه دلو بازداشت کردند. پریسا مبارز پس از یک شبانه روز از بند طالبان در تخار آزاد شد اما از سرنوشت نرگس سادات اطلاعی در دست نیست.

در ادامه باز داشت زنان معترض ازسوی طالبان نرگس سادات عضو شورای رهبری زنان مقتدر افغانستان روز شنبه ۲۲ ماه دلو در حوزه چهارم کابل باز داشت شد.

ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می‌گوید با آن که یک فعال حقوق زن در تخار پس از بازداشت توسط طالبان آزاد شد، اما نرگس سادات یک فعال دیگر حقوق زن در کابل از سوی طالبان بازداشت شده است.

آقای بنت از طالبان خواسته است نرگس سادات را بی قید و شرط از بند آزاد کنند.

مونسه مبارز رئیس شورای رهبری زنان مقتدر افغانستان با تایید باز داشت نرگس سادات میگوید خانم سادات درحالی ازسوی طالبان بازداشت شد که وضعیت که بیمار بود و به سوی یک مرکز درمانی می رفت اما طالبان موتری که او را انتقاد میداد متوقف ساختند و او را بازداشت کرده اند.

مونسه مبارز افزود :«ملیشه های طالب پس از توقف دادن موتر نرگس سادات تلفن همراه وی را بررسی کرده بودند وقتی درتلفن خانم سادات کلپ های حرکت های اعتراضی زنان را دیده بودند وی را به حوزه چهارم پولیس درحالی منتقل کرده بودند که وضعیت صحی اش به شدت نگران کننده بود وقتی شوهرش به حوزه مراجعه میکند اجازه ملاقات برایش داده نمیشود وتاساعت شش شام شوهرش در حوزه بود.»

خانم مبارز می گوید که با آن که طالبان به همسر نرگس سادات تعهد سپرده بودند که او را به روز یک شنبه آزاد می کنند اما وی تا کنون از سرنوشت نرگس سادات اطلاعی ندارد.

مونسه مبارز می افزاید که احمال دارد طالبان نرگس سادات را به ریاست استخبارات انتقال داده باشند.

درهمین حال طالبان پریسا مبارز یکی دیگر از زنان معترض تخار را همراه با برادرش به روز شنبه ۲۲ ماه دلو از خانه اش در تالقان مرکز این ولایت بازداشت کردند. طالبان پس از یک شبانه روز پریسا مبارز و برادرش را از بند آزاد کردند. فرماندهی پولیس طالبان در تخار آزادی پریسا مبارز را تایید کرد.

پریسا مبارز در گفت و گو با آمو گفت که طالبان او و برادرش را لت و کوب کردند. به گفته پریسا مبارز دو زنی که در میان طالبان بودند او را با سیلی می زدند و تفن‌گداران طالب نیز با میله و قنداق تفنگ های شان بر شانه هایش می کوبیدند.

پریسا مبارز گفت که طالبان او و برادرش را در نتیجه پادرمیانی بزرگان قوم و با ضمانت این که هرگز ضد طالبان عمل نمی کند و در هیچ تظاهراتی شرکت نمی کند، آزاد ساخته اند.

پریسا مبارز می گوید « طالبان نخست من وبرادرم را به حوزه بردند سر و صدا کردیم نتیجه نداشت برادرم را هم لت وکوب کردند مراهم لت وکوب کردند از حوزه به ریاست استخبارات طالبان انتقال یافتم شب را دراسنخبارات سپری کردم»


پریسا مبارز حرکت اتحاد و همبستگی زنان تخار را ایجاد کرد، این جنبش بار ها در اعتراض به ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل و ممنوعیت زنان از کار از سوی طالبان گرد همایی های را در تخار راه اندازی کرد.
خانم مبارز میگوید درجریان بازداشت، طالبان بر او فشار وارد کردند که قفل تیلفونش را باز کند اما وی این کار را انجام نداد از همین رو طالبان او را لت و کوب کردند.

او می گوید «هرچه برسرم فشار آوردند رمز تلفنم را برای شان نگفتم، گفتند تلفن را می‌بریم دریک دستگاه کامپیوتر وصل میکنیم تا قفل اش باز شود.»

به گفته منابعی در میان طالبان الهه دلاورزی که باسعیدخوستی سخنگوی پیشین سراج الدین حقانی وزیر امور داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی ازدواج کرده بود، و با پخش ویدیویی از خود خوستی را به شکنجه هخودش متهم ساخت، اکنون نزد طالبان زندانی است.

طالبان در یک و نیم سال گذشته بار ها زنان معترض افغانستان را در کابل، مزار شریف، بامیان، هرات، تخار و برخی ولایت های دیگر بازداشت کرده اند.