افغانستان

خواست فرهنگیان پنجشیر برای آزادی دو استاد و یک آوازخوان از بند طالبان

شماری از اعضای نهاد های فرهنگی و جامعه مدنی پنجشیر از بازداشت فرهنگیان این ولایت از سوی طالبان ابراز نگرانی می کنند و می گویند که در روزهای اخیر طالبان بیشتر فرهنگیان پنجشیر را بازداشت کرده اند.

اعضای این نهاد ها با ابراز نگرانی از بازداشت ذکریا اصولی استاد دانشگاه و نویسنده، موسی شاهین آوازخوان و مولوی دادخدا نبیل استاد مدرسه از طالبان می خواهند آنان را آزاد سازند.


خالد بهمن عضو یکی از نهاد های فرهنگی پنجشیر می گوید که طالبان باید از بازداشت غیرنظامیان به ویژه شخصیت های علمی و فرهنگی دست بردارند.


آقای بهمن می افزاید که این بازداشت ها و آزار و اذیت باشنده گان پنجشیر سبب فرار این شخصیت ها از این ولایت خواهد شد.


در همین حال فرشته سایه یکی از فعالین فرهنگی این ولایت از طالبان می خواهد که به شخصیت ها و جوانان این ولایت ارج بگذارند و بازداشت شده گان را آزاد سازند.


در همین حال شماری از جوانان ولایت پنجشیر بازداشت شخصیت ها فرهنگیان و دیگر غیرنظامیان را در پنجشیر از سوی طالبان یکی از علت های پیوستن جوانان به جبهه های ضد طالبان می دانند.

در همین حال خانواده ذکریا اصولی استاد دانشگاه و نویسنده که از ۱۲ روز بدینسو در بازداشت طالبان است، می گویند که آقای اصولی یک استاد دانشگاه و یک نویسنده است و روشن نیست طالبان او را به چه اتهامی بازداشت کرده اند.


طالبان روز چهارشنبه ۵ ماه دلو، موسی شاهین آوازخوان محلی را برای دومین بار در کابل بازداشت کردند. موسی شاهین از باشنده گان اصلی پنجشیر است. طالبان او را در ماه دلو پارسال نیز هنگامی که می خواست به ایران برود بازداشت کردند و پس از مدتی لت و کوب آژاد ساختند.

طالبان به روز چهار شنبه ۱۲ دلو زکریا اصولی استاد دانشگاه و نویسنده را در حوزه ۱۱ کابل هنگامی بازداشت کردند که می خواست از خانه به سوی شهر برود. خانواده‌ی این استاد دانشگاه می‌گوید که از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.


نهاد های جامعه مدنی و فرهنگی پنجشیر می گویند که مولوی دادخدا نبیل نیز به روز ۸ ماه دلو در پنجشیر بازداشت شد. مولوی دادخدا نبیل استاد مدرسه جامع النور رخه پنجشیر است.

خانواده های این بازداشت شده گان می گویند که از سرنوشت این سه تن اطلاعی در دست نیست.


طالبان در باره بازداشت این سه تن چیزی نگفته اند.


طالبان هفته گذشته اسماعیل مشعل استاد دانشگاه را در کابل نیز بازداشت کرده اند. اسماعیل مشعل هنگامی در کابل هنگامی بازداشت شد که مشغول اهدای کتاب به جوانان در کابل بود. اسماعیل مشعل روز چهارشنبه ۱۲ دلو کراچی سیار، به نام«اقراء» را ساخت و می‌خواست در ۳ روز، ۲۱ هزار جلد کتاب را به باشندگان کابل اهدا کند.

اما وی در روز دوم روند اهدای کتاب، چاشت پنج‌شنبه ۱۳ دلو سال روان، در ده‌بوری از مربوطات حوزه‌ی سوم امنیتی شهرکابل از سوی طالبان بازداشت شد.

رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یادداشتی در صفحه‌ی توییترش نوشت که اسماعیل مشعل «با مهارت، اقدامات تحریک کننده ضد نظام را انجام می‌داد» و از همین‌رو طالبان او را با خود برده‌اند.