افغانستان

تمام نقشه‌هایم را سوزن‌دوزی می‌کنم

یازدهم فبروری روز جهانی “زنان و دختران در علم” است. اما در افغانستان دختران وزنان از آموزش و تحصیل محروم استند.

طوبا و اسما که پس از تسلط طالبان بر افغانستان از آموزش باز مانده اند سوزن دوزی می کنند.

طوبا می‌گوید صنف یازدهم مکتب بود، ٰ آروزی داشت مهندس شود اما طالبان مکتب را به روی او بستند،

وی می‌گوید تمام نقشه های ساختمانی را که در ذهن داشت در خطوط تکه ها ترسیم می‌کند و با نخ وسوزن می‌دوزد.

طوبا می‌گوید «صنف یازدهم مکتب بودم طالبان به افغانستان آمدند و مکاتب را بروی همه ما بستند، اگر دروازه های مکتب بسته نمیشد حالا مکتب را تمام کرده بودم شاید سال جدید تعلیمی وارد رشته دلخواه خود در دانشگاه میشدم.»

اسما خواهر کوچکتر طوبا صنف هفتم مکتب بود و آرزو داشت یک قاضی شود. به گفته اسما، او عاشق کتاب های مکتب و لباس مکتبش بود ولی حالا نخ و سوزن جای کتاب و قلمش را گرفته است.

اسما می گوید «صنف هفتم مکتب بودم و آموزش حق طبیعی هر انسان، چیزی که میلیون‌ها دختر در سایر کشور‌های جهان آن را آزادانه به دسترس دارند، اما چرا از اما این حق گرفته شد؟ حالا زندگی را باید با نوک سوزن ساخت »

به گفته طوبا روز های مناسبتی مانند روز سواد، روز معلم، روز آموزش، گلویش بغض می‌کند، و از محرومیت از آموزش و تحصیل به سختی رنج می برد.

طوبا و اسما در گوشه يي ازکابل و درین خانه کوچک که با مادر و خواهران بزرگترشان زندگی‌ می‌کنند، به گفته آنان سرپرست خانواده ندارند، مجبور هستند خودشان برای خود کار کنند. بربنیاد آمار های ملل متحد طالبان یک میلیون دختر را از آموزش در افغانستان محروم کرده اند.

روز جهانی دختران و زنان برای علم

انتونیو گوترش دبیرکل ملل متحد به روز یازدهم فبروری “روز جهانی زنان و دختران در علم” می‌گوید که نیاز است برابری جنسیتی در آموختن علم برای زنان و دختران با رعایت حقوق آنان ترویج داده شود.

یازدهم فبروری، روز جهانی زنان و دختران در علم است که این روز به هدف به رسمیت شناختن نقش حیاتی آنان در جامعه علمی، نام‌گذاری شده است.

گوترش در تویتی، نگاشته است که آموختن علم برای زنان و دختران «آینده بهتر» را توصیف می‌کند .

افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران از رفتن به مکتب منع شده اند.

طالبان همچنان در اواخر ماه قوس سال روان تمامی دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلي را به روی دختران بسته اند. گفته می شود ممنوعیت زنان از آموزش و تحصیل و ممنوعیت زنان از کار ااختلاف های را در میان رهبران سیاسی طالبان به میان آورده است.