افغانستان

پدری در ننگرهار: دو پسرم از ۴ ماه به اینسو در پاکستان زندانی اند

خانوده‌ای در ننگرهار که دو عضو آن از سوی نیروهای پاکستانی در اسلام آباد بازداشت شده‌اند، می‌گویند که نزدیک به چهارماه است صدای فرزندشان را نشنیده‌اند.

محمد اکبر، باشنده شهر جلال آباد است. او به آمو گفت که دو پسرش، احمدشاه و فیصل چهار ماه پیش برای کار به پاکستان رفتند، اما یک هفته پس از آن در اسلام آباد از سوی پولیس این کشور بازداشت شدند و تاکنون در بند هستند.

احمدشاه ۲۸ ساله ۵ فرزند و فیصل ۲۵ ساله، ۳ فرزند دارد، آنها هر دو برادر و تنها نان آوران خانواده‌شان استند.

محمد اکبر پدر احمدشاه و فیصل در بدل ماهانه ۴۰۰۰ هزار افغانی در یک خانه کرایی در حومه‌ای از شهر جلال آباد با هشت نواسه و دو عروس‌اش زندگی می‌کند.

محمد اکبر می‌گوید که توانایی کار در بیرون از خانه را ندارد و پس از بازداشت پسرانش از سوی پولیس پاکستان هیچ درآمدی ندارد.

او به خبرنگار تلویزیون آمو گفت: «فقر و ناداری باعث شده که فرزندانم افغانستان را ترک کنند و به پاکستان بروند. آنها در زندان و ما در خانه بدون آنان رنج می‌بریم. هیچ نمی‌دانیم راه و چاره چیست؟ با کی صحبت کنیم؟ برای رهایی شان چه کنیم؟»

محمد اکبر تاکید کرد: «با آمدن طالبان اینجا بیکاری بیشتر شده است. پسران من برای کار به پاکستان رفتند. یک هفته نشده بود که به من زنگ زدند که زندانی شده‌ایم. آنها در کراچی زندانی هستند، حالا دیگر راهی برای بیرون آوردن آنها ندارم».

علی خان یکی از بستگان محمد اکبر گفت که احمد شاه و فیصل هر دو برادری که در اسلام آباد بازداشت شدند اکنون در کراچی پاکستان در بند پولیس این کشور استند.

علی خان گفت: «کاکا محمداکبر در وضعیت خوبی نیست. آخرین بار چهار ماه پیش وقتی فرزندانش بازداشت شدند یکبار تماس گرفتند اما دیگر از وضعیت شان خبری نیست. کاکا محمد اکبر خودش توان کار کردن هم ندارد و در این مدت هیچ عایدی نداشتند. هم کرایه خانه دارند و هم کودکان استند که توقع نان و غذا دارند.»

زنان و کودکان در میان زندانیان

از سوی دیگر، مینزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغانستان در کراچی پاکستان به آمو گفت که زندانیان افغانستان در زندان‌های پاکستان نباید به سخنان کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند و از افغان‌ها پول می‌خواهند، گوش دهند.

او می‌افزاید که عده‌ای به نام روسای قبایل افغانستان از خانواده های زندانیان تقاضای پول می‌کنند.

او که به طور رضاکارانه از زندانیان افغانستان در پاکستان دفاع می‌کند به آمو گفت: «شماری از زندانی‌ها از پاکستان به خانواده‌های زندانی‌های دیگر تماس میگیرند و خود را بزرگان قبایل معرفی کرده و از آنان پول می‌خواهند و می‌گویند که اگر برای شان پول بفرستند، اعضای خانواده‌های‌شان آزاد خواهند شد. امیدوارم خانواده‌ها از طریق تلفن به کسی پول نپردازند.»

خانم کاکر به آمو گفت که اکنون ۱۰۰۰ شهروند افغانستان به شمول زنان و کودکان در زندان‌های حکومت پاکستان در کراچی در بند استند.

به گفته او وضعیت آنان دشوار است و با چالش‌های زیادی رو به رو استند.

پاکستان ادعا کرده است که در ۱۰ جون، ۳۰۳ تن،در ۱ فبروری ۱۳۰ تن و در ۷ فبروری ۴۰ شهروند افغانستان را از زندان‌های این کشور آزاده است.

بر بنیاد گزارش‌ها اکثر این پناهجویان افغانستان به علت رفتن غیرقانونی به پاکستان بازداشت شده‌اند.

در چند ماه گذشته پولیس پاکستان و به ویژه مقام‌های ایالت سند این کشور، عملیات را در برابر شهروندان افغانستان که غیرقانونی به پاکستان رفته‌اند، انجام داده است.