افغانستان

قنسلگری ایران در هرات بار دیگر صدور ویزا را به گونه موقت متوقف ساخت

یک هفته پس از آغاز صدور ویزا برای شهروندان افغانستان از سوی قونسلگری ایران در هرات، این قنسلگری به علت افزایش درخواست ها برای دریافت ویزا، دوباره صدور ویزا را متوقف ساخت.

قنسولگری ایران در هرات در خبرنامه یی گفته است که روند ثبت نام برای ویزا را به علت رقم بزرگ درخواست ها، تا یک هفته متوقف ساخته اند.

این قنسولگری که دو ماه صدور ویزا را برای شهروندان فغانستان متوقف ساخته بود نوشته است در چهار روز بیش از یازده هزار جلد گذرنامه از شهروندان افغانستان برای دریافت ویزای ایران به قنسلگری ایران در هرات رسیده است که از این میان نیمی از کسانی که ثبت نام کرده اند ویزای ایران را دریافت کرده اند.

قنسلگری ایران در هرات گفته است که این توقف ثبت نام برای دریافت ویزا موقتی است .
در خبرنامه قنسلگری ایران در هرات آمده است « حجم بالای تقاضاها باعث تجمع بیش از حد مردم در روز در مقابل دفاتر کارگزاری این نمایندگی و ایجاد زحمت برای همسایگان شده است، بنا این نمایندگی ابتدا باید نسبت به صدور کلیه روادید های ثبت نام شده اقدام و پس از آن با تدوین ساز و کار جدی و در شرایط مساعدتری مبادرت به اخذ درخواست متقاضیان روادید نماید.”

قنسلگری ایران در هرات از شهروندان افغانستان خواسته است که روند ثبت نام متقاضیان ویزای جهانگردی را به مدت کمتر از یک هفته متوقف کرده اند اما به زودی تاریخ و چگونه گی ثبت نام برای دریافت ویزا را اعلام خواهند کرد.

توقف مجدد روند صدور ویزا و ثبت نام آن، نگرانی های باشنده گان حوزه غرب را به همراه شده است.

گل محمد باشنده ولایت غور که برای اخذ ویزا به ولایت هرات رفته است می گوید« از غور به هرات آمدم با هزاران مشکل آمدم که ثبت نام کنم و ویزا بگیرم اما حالا میگویند ثبت نام نمیشود نمی‌فهمم چکار کنم راه ما هم دور است‌. خواهش میکنم که به ما ویزا بدهند تا به ایران برویم و کار کنیم.”

حامد باشنده ولسوالی کهسان هرات می گوید« از ولسوالی آمدم پول مصرف کردم اما حالا میگویند ویزا بند است و شلوغ است.»

از سوی هم رئیس نمایندگی وزارت خارجه طالبان در هرات نشست مشورتی را بخاطر بررسی مشکلات ثبت نام ویزای ایران با جنرال قنسل جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار کرد‌.

شیراحمد عمار مهاجر در این نشست گفته است که باید برای جلوگیري از ازدحام بیش از حد مردم ، ثبت نام ویزا از سوی شرکت های خدمات سیاحتی دیگر نیز صورت گیرد.

با این خواست ها جنرال قنسل ایران اطمینان داده است که با ایجاد مکانیزم تازه ثبت نام ویزای ایران از سوی شرکت های دیگر نیز صورت خواهد گرفت