افغانستان

نخستین نمایشگاه زنانه پس از دو سال در بغلان برگزار شد

پس  از دو سال توقف و بسته شدن باغ بی بی صبری در شهر پلخمری که در گذشته در کنار مکان تفریحی یک مرکز تجارتیخوب برای بانوان ولایت بغلان بود، حالا یکبار دیگر نمایشگاهصنایع دستی زنان برای سه روز در این محل برگزار شد.

زنان شرکت کننده در این نمایشگاه زنان صنایع دستی، غذایمحلی، انواع ترشی، مربا و شیرینی‌های متنوع را به نمایشگذاشته‌اند.

زنان تجارت پیشه که پس از دو سال فرصت اشتراک در چنیننمایشگاهی را یافته‌اند در نگاه‌ پر از دردشان عشق به کار و خدمت موج می‌زند.

رویدا بانویی است که کارگاه خیاطی دارد، اما مشتری نداشت.حالا این نمایشگاه فرصتی برای او است که تولیدات خود را برای فروش عرضه کند. 

او می‌گوید: «ما امیدواریم که این باغ زنانه مانند گذشته محلی برای عرضه تولیدت ما به مشتریان خانم باشد.»

این زن تجارت پیشه تاکید کرد: «در دو سال که گذشت کار داشتیم اما کلا تاوان بود. چون مشتری نداشتیم که از ما خرید کند. امیدوارم روزی شود که دوباره باغ بی بی صبری به یک مکان تجارتی برای بانوان مبدل شده و به زنان اجازه کار و تحصیل داده شود.»

اکثر زنانی که برای شرکت در این نمایشگاه به این باغ زنانه آمده‌اند، خواستار فعال شدن دوباره این مرکز هستند، تا بتوانند مانند گذشته کار خود را ادامه دهند.

برگزاری این نمایشگاه خوشی و شادمانی را در سیمایزنان، دختران و کودکانی که در این نمایشگاه حضور دارند،می‌توان به خوبی مشاهده کرد.

سهیلا یکی از اشتراک کنندگان این نمایشگاه می‌گوید: «اگر چه باور ندارم این سه روز برای ما بسنده باشد. حتا شک دارم این کار باعث بند شدن کار ما نشود، فکر می‌کنم این کار برایامتحان ما باشد.»

شماری دیگر نیز هراس دارند، کسانی که در این نمایشگاهاشتراک کرده‌اند از سوی طالبان شناسایی شده و کارگاه‌هایتولیدی‌شان بسته شود.

پس از توقف دو ساله این مرکز تجارتی زنانه و تفریح‌گاه بانوان هنوز هم دکان‌های آنان مسدود و بسیاری از بخش‌های آن تخریب شده و نمایشگاه در این باغ در فضای باز و غرفه‌هایسیار برگزار شده است.