افغانستان

افزایش قتل‌ها و دزدی‌های مسلحانه در پایتخت

شماری از باشندگان پایتخت از افزایش قتل‌ها و دزدی‌های مسلحانه شکایت می‌کنند و می‌گویند که از این حالت به ستوه آمده‌اند؛ اما جرأت سخن گفتن در باره‌ی این روی‌دادها را ندارند.

مجید نظامی ۲۱ ساله، باشنده‌ی ولایت کابل که دانش‌جوی سال دوم رشته‌ی اداره و تجارت در دانشگاه خصوصی گوهر شاد بود، روزیک‌شنبه از سوی دزدان مسلح کشته شد.

خانواده‌ی وی می‌گویند که دزدان مسلح می‌خواستند تیلفون همراه (مبایل) او را بدزدند.

محمد اکبر پسر کاکای مجید می‌گوید، شام یک‌شنبه زمانی که مجید می‌خواست از  آموزش‌گاه به سوی خانه برود، در مربوطات حوزه‌ی ششم امنیتی شهر کابل  در کوچه‌ی زیارت خواجه سبز پوش ولی از سوی دزدان مسلح مورد حمله قرار گرفت. او می‌افزاید که دزدان می خواستند تیلفونش را بگیرند؛ اما او مقاومت کرد و در نتیجه کشته شد.

محمد اکبر می‌افزاید که دزدان شکم و گلوی مجید را با چاقو زخمی ساخته بودند؛ اما او در شفاخانه جان باخت.

نزدیکان مجید می‌گویند که خانواده‌ی مجید در وضعیت خوب اقتصادی به سر نمی‌برند.

محمد سلیم کاکای بزرگ مجید می‌گوید که مجید پسری مهربان، اهل علم و کتاب خواندن بود. او افزود: «مجید در میان دوستانش نمونه‌ای از مهربانی بود.»

سلیم می‌گوید که چند ماه پیش برادرش را که یک پزشک بود، نیز دزدان کشتند.

وی علاوه کرد: «همگی  نظاره‌گر حالت فعلی افغانستان اند و خاموشی اختیار کرده‌اند. سرقت‌های مسلحانه صورت می‌گیرد؛ اما عاملین آن معلوم نیست.»

عمران اسد، دوست و هم‌صنفی مجید که گلویش بغض کرده‌است، می‌گوید: «دقیق یک روز قبل با من تماس گرفت و برایم گفت که نگران آینده‌ی نامعلوم خود هستم و می‌خواهم از افغانستان بیرون شوم؛ چون در افغانستان امیدی برای کار و آموزش نیست؛ اما فردای آن روز از مرگش خبر شدم.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که از یک‌سال بدین‌سو، وضعیت امنیتی کابل بدتر شده‌است .

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل امنیتی می‌گویند که طالبان توانایی کافی برای تأمین امنیت شهروندان را ندارند .

اسدالله ندیم، آگاه نظامی می‌گوید:« طالبان نمی‌خواهند که امنیت بعضی از اقشار و گروه‌ها را تأمین کنند و این یک فکتور بد در سیستم دولت‌داری است و اگر طالبان این روی‌کرد خود را تغییر ندهند، اقشار زیادی در بُعد امنیتی آسیب خواهند دید.»

در جریان کم‌تر از یک هفته‌ی، گذشته سه روی‌دادِ دزدی مسلحانه در کابل رخ داده‌است. منابع می گویند که دو روی‌داد این دزدی‌ها در ناحیه‌ی یازدهم کابل و یک روی‌داد قتل و دزدی در ناحیه‌ی ششم این شهر اتفاق افتاده‌است.

 وزارت امور داخله‌ی طالبان به تماس های خبرنگار آمو در این باره پاسخ نگفت.

بربنیاد آمارهایی که آمو گردآوری کرده‌است، در یک ماه گذشته ۳۱ مورد قتل در هفت ولایتِ کشور رخ داده‌است.