افغانستان

هشدار امریکا به طالبان: اگر به آزادی شهروندان افغانستان احترام نگذاید، پشتیبانی نخواهید شد

ایالات متحده امریکا هشدار میدهد تا هنگامی که طالبان به حقوق بشر و آزادی های شهروندان افغانستان احترام نگذارند، از سوی جامعه جهانی پشتیبانی نخواهند شد.

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که واشنگتن به تلاش‌های خود در باره ترویج و پیشبرد حقوق بشر و آزادی‌های انسانی در افغانستان ادامه می‌دهد.

سخنگوی این وزارت می افزاید که محدودیت ویزه امریکا بر شش مقام طالب که در ایجاد محدودیت ها بر زنان به ویژه در بخش آموزش و تحصیل دست داشتند، وضع شده است.

از سوی هم، ، توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در تویتر خود نوشته است که در دیدار با مقام های آلمانی در باره برگشت بانوان به کار و چگونگی ارایه کمک های بشردوستانه به افغانستان گفتگو کرده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری در واشنگتن از عملکرد های طالبان در برابر زنان انتقاد می کند و می گوید تا زمانیکه این گروه، حقوق بشر و آزادی های بنیادی همه شهروندان به شمول زنان را در افغانستان رعایت نکند، از جامعه جهانی انتظار پشتیبانی نداشته باشد.

آقای پرایس تعهد میکند که واشنگتن به تلاش های خود در باره دستیابی شهروندان افغانستان به آزادی و حقوق بشر ادامه میدهد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: «طالبان تا زمانیکه به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه افغان ها به شمول زنان و دختران احترام نکنند، نمی توانند انتظار احترام و پشتیبانی جامعه جهانی را داشته باشند. ما اقدام های طالبان را به شدت محکوم می کنیم، ایالات متحده امریکا در کنار مردم افغانستان می ایستد.»

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در بخش از سخنرانی اش در نشست خبری می گوید که واشنگتن محدودیت ویزا را بر شش مقام طالب که در محدود کردن زنان در کار و آموزش دست داشتند، وضع کرده است.

این مقام امریکایی اما از این شش تن نام نمی برد.

آقای پرایس در این باره گفت: «این اقدام ها بر اساس راهکار «سی ۳» انجام شده است و شامل شش نفر می شود که در توقف و یا محدود کردن دسترسی به آموزش متوسط و دانشگاهی برای دختران، زنان مشارکت کامل زنان در نیروی کار و توانایی آنان در انتخاب شغل و محدود کردن زنان و دختران از حقوق انسانی شان دخیل هستند. به دلیل قوانین محرمانه بودن ویزه نمی توانیم افراد را که شامل این راهکار هستند، نام ببریم.»

یک تحلیلگر مسایل سیاسی به این باور است که محدودیت و فشارهای جهانی بالای طالبان اثر نخواهد گذاشت.

ولی فروزان می گوید که طالبان سالها برای وضع محدودیت های سختگیرانه جنگیدند و اکنون تصمیمی برای برطرف شدن این محدودیت ها ندارند.

ولی فروزان گفت:«به نظر من هیچ نوع فشار نتیجه نمی دهد به خاطر از این که طالبان برای همین محدودیت ها سال ها جنگ کردند.

اکنون چی این فشار اقتصادی باشد چی تحریم باشد چی فشار های بین‌المللی یا روابط دیپلماتیک و ای مسایل بر برطرف شدن مشکل کمک نمیکند به خاطر از این که این ماهیت اصلی گرو های اسلامگرایی افراطی است.»

از سوی دیگر، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، پنج روز پیش سفرهای خود را برای پشتیبانی از حقوق بانوان و کمک های بشردوستانه به پاکستان، سویس و آلمان آغاز کرده است.

توماست ویست در تویتی می گوید که با مقام های آلمانی در باره برطرف شدن مشکل بانوان در افغانستان گفتگو کرده است.

در تویت توماس ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان آمده است: «با متحدان آلمانی در برلین مشورت کردیم که چگونه از مردم افغانستان در باره بازگرداندن زنان به کار و ارائه کمک های حیاتی حمایت می کنیم. این یک مقطع سخت برای افغان‌های نیازمند و برای همه کشورهایی است که می‌خواهند اقتصاد باثبات‌تری ببینند.»

تا اکنون دو مقام ارشد سازمان ملل متحد برای قناعت طالبان در باره برداشتن محدودیت های جدید بر بانوان به افغانستان سفر کرده اند امااین سفر ها تا حال نتیجه ی در پی نداشته است.

طالبان در این اواخر زنان را از تحصیل و کار در نهادهای مددرسان خارجی منع کرده است، این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده‌ای جهانی روبرو شده و هنوز هم جامعه جهانی برای برطرف شدن این مشکل تلاش دارند.