افغانستان

طالبان در کندز ۲۲۶ میلیون افغانی عشر و زکات جمع‌آوری کردند

شماری از کشاورزان و دام‌داران در کندز می‌گویند که هرچند حاصل کشاورزی آنان پایین بوده با آن هم طالبان از آنها عشر و زکات جمع آوری کرده‌اند.

محمد امیر یکی از باشندگان کندز گفت: «امسال هم مانند سال‌های گذشته طالبان عشر و زکات جمع کردند. گفته می‌شود طالبان از هر ۱۰۰ سیر گندم، ۱۰ سیر عشر گرفته‌اند. حتی اگر حاصل آنها کم بوده بازهم مجبور بودند زکات بدهند.»

شماری از کشاورزان در کندز که به طالبان عشر و زکات تحویل کردند، می‌گویند که با وجود نباریدن باران، خشکسالی و قیمت بلند کود و بذر حاصل چندانی نداشته‌اند. اما با آن هم طالبان از آنها عشر و زکات جمع‌آوری کرده‌اند.

نورالدین یکی از کشاورزان ولایت کندز می‌گوید: «ما فکر کردیم طالبان دیگر عشر و زکات جمع‌آوری نمی‌کنند. اما این قسم نبود. امسال خودم از ۱۰ جریب زمین ۳۰۰ سیر گندم به دست آوردم که نسبت به سال‌های گذشته خیلی کم است. یعنی نصف حاصل سال گذشته را به دست آوردم. با آن هم می‌شد روزگار را پیش بُرد، اما امارت از من ۳۰ سیر گندم عشر گرفت.»

وی افزود: «معلوم نیست که این پول کجا می‌شود و در کدام بخش مصرف می‌شود. برای ما کشاورزان تا حال هیچ کاری نکرده‌اند، فقط زمان جمع کردن عشر و زکات یاد ما می‌کنند.»

دامداران هم در کندز می‌گویند که طالبان از آنان نیز عشر و زکات جمع‌آوری کرده‌اند.

حکمتالله یکی از دامدارن گفت: «من ۱۰۰ راس گوسفند دارم و با مشکلات زیاد آنها را نگهداری می‌کنم. امسال طالبان از من چهار گوسفند گرفتند.»

در همین حال مسوولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری طالبان در کندز می‌گویند که در سال روان مبلغ ۲۲۶ ملیون افغانی عشر و زکات جمع‌آوری و به خزانه دولت سپرده‌اند.

امانالله حسن با بیان اینکه امسال بلندترین عاید جمع آوری شده گفت: «این بیشترین عاید در میان ادارات دولتی است. ما می‌خواهیم از این پول برای ایجاد سهولت برای دهقانان و مالداران استفاده کنیم و همچنان سردخانه‌هایی ایجاد کنیم تا مشکلات آنان حل شود.»

طالبان در گذشته پیش از بازگشت به قدرت از کشاورزان و مردم عشر و زکات جمع‌آوری می‌کردند و سه وعده غذای آنان نیز بالای مردم تحمیل بود. حالا آنان با وجود جمع‌آوری مالیات از کشاورزان، باغ‌داران، دامداران و مردم عشر و زکات هم جمع آوری می‌کنند، پولی که معلوم نیست در کجا هزینه می‌شود.