بازرگانی

دکان‌داران؛ کار و بار نیست، اما مالیه افزایش یافته است

طالبان با افزایش مالیات گزاف دکان‌داران شهر کابل را در وضعیت بدی قرار داده‌اند، تا آنجا که شماری از آنان می‌گویند که به ترک کار وبارشان فکر می‌کنند.

دکانداران در نقاط مختلف پایتخت با اشاره به این که جمع‌آوری مالیات گزاف سبب شده که عواید طالبان افزایش یابد و با استفاده از آن بودجه مورد نظرشان را تکمیل کنند می‌افزایند که این کار آنها فشار زیادی بر مردم در این شرایط سخت اقتصادی وارد کرده است.

محمد یوسف، باشنده کابل در این باره می‌گوید که مالیات از خود اصول و قوانینی دارد و وضع مالیات بالای دکان‌داران باید بر‌اساس قانون مالیاتی باشد.

او ادامه داد: «وقتی بالای یک دکان مالیه وضع می‌شود، باید مقدار سرمایه، فروش، عواید و همه مسایل سنجیده شود و مطابق آن از فرد مالیات گرفته شود. اما طالبان بدون هیچ سنجش و معیاری مالیات کمرشکن وضع کرده‌اند.»

دکانداران می‌گویند که در دوره جمهوریت هم از ما مالیات جمع‌آوری می‌شد، کارمندان مستوفیت می‌آمدند، سرمایه و فروش ما را سنجیده و در یک برگه مبلغ مالیات دکان ما را می‌نوشتند. اما طالبان بدون محاسبه می‌گویند که این مقدار مالیه دکانت می‌شود.

محمد یوسف در ادامه می‌افزاید که در زمان جمهوریت من با توجه به فروشی که داشتم ۸ هزار مالیه پرداخت می‌کردم، اما طالبان بدون هیچ محاسبه‌ای گفته‌اند که ۱۵ هزار مالیات باید پرداخت کنم. پولی که ندارم.»

طالبان نه‌تنها در کابل، بلکه در ولایت‌های دیگر نیز بر مالیه‌دهند‌گان فشار می‌آورند تا مالیه وضع شده بر عواید را هرچه زودتر بپردازند.

افراد طالبان  برای دکان داران زمان مشخص کرده‌اند که اگر مالیه وضع شده‌ را ‌پرداخت نکردند دکان‌هایشان را مهرولاک می‌کنند.

صادق یکی از دکانداران در کندز گفت: «در کندز طالبان مالیات را بالای دکان‌داران دو برابر کرده در این وضعیت بد اقتصادی که فروش نداریم و نمی‌دانیم چگونه این مالیات را پرداخت کنیم.»

او اضافه کرد که این کار طالبان ظلم بالای آنان است و همه را نگران کرده است.

به ‌گفته‌ی او، طالبان باید مطابق شریعت و دین اسلام عمل کنند و مالیات بگیرند نه این‌که بیایند و ظلم کنند.

دکان‌داران کندز می‌گویند که طالبان به دکانداران گفته‌اند هر کسی که مالیات خود را پرداخت نکند، دکانش را مهر‌ولاک می‌کنند.

با آن که  در ۱۷ ماه پس از تسلط طالبان درافغانستان ناداری و بیکاری در کشور افزایش یافته است اما این گروه براساس سیاست‌های خود در پرداخت مالیات وضع‌شده، هر دکان‌دار یا کسبه‌کار را دو تا سه روز وقت می‌دهد و پس از آن دکانش را بسته می‌کنند.