افغانستان

اعتراضِ شماری از خبرنگاران افغانستان در پاکستان به نهادهای حامی خبرنگاران

شماری از خبرنگاران افغانستان که به پاکستان مهاجر شده‌اند، امروز یک‌شنبه ۲۹ جنوری با برگزاری گردهمایی اعتراضی، از نهادهای پشتیبان خبرنگاران و کشورهای پناه‌جوپذیر انتقاد می‌کنند و می‌گویند که هیچ کسی به فکر آنان نیست.

ده‌ها تن از خبرنگاران افغانستان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده‌اند، با برپایی گردهمایی اعتراض‌آمیز از کم‌کاری نهادهای پشتیبان خبرنگاران و کشورهای پناهجوپذیر خواستند تا به پرونده‌های آنان توجه کنند.

خاطره احمدی، یکی از خبرنگارانی که در پاکستان به سر‌می‌برد، می‌گوید: «ما امروز اعتراض کردیم تا صدای ما به جهانیان برسد، بیش‌تر از یک‌ونیم سال می‌شود که در بی‌سرنوشتی به سر می‌بریم و به پرونده‌های ما رسیدگی نشده‌است.»

احمدی در ادامه گفت: «تمامی خبرنگاران در معرض خطر هستند و تا حال نهادهای پشتیبان از رسانه‌ها کمکی به ما نکرده‌اند.»

بیش از یک‌و‌نیم سال می‌شود که شماری از خبرنگاران افغانستان بنا بر تهدید طالبان کشور را ترک کرده و به کشورهای همسایه پناه برده‌اند.

هارون پناه، یکی از این خبرنگاران است. او می‌گوید: «به هر نهاد و سازمانی که مراجعه می‌کنیم، از ما تهدید خط می‌خواهند و می‌گویند که شما در ساحه‌ی جنگ و تهدید نبودید و ما نمی‌توانیم با شما همکاری کنیم.»

او با اشاره به اینکه خبرنگاران در پاکستان شرایط خوبی ندارند، ادامه داد: «وقت ویزه‌های ما تمام شده‌است و از لحاظ تهدید امنیتی مشکل ما هر روز بیش‌تر می‌شود.»

حاضران در این تجمع اعتراضی با خواندن قطع‌نامه‌ی ۹ ماده‌ای تأکید کردند که پس از آغاز جنگ در اوکراین، جهان و کشورهای حامی آزادی بیان، توجه بیش‌تر خود را به آن کشور مبذول نموده و خبرنگاران در تبعید افغانستان را فراموش کرده‌اند.

مهریه برکی که سال‌ها در رسانه‌های داخلی کشور تجربه‌ی کار رسانه‌ای را دارد، گفت: «چندین بار از سوی پولیس دستگیر شدم و در مقابل پرداخت پول آزاد شدم. مشکل زبان داریم و در معرض خطر قرار داریم و از نهاد های حامی خبرنگاران و دیگر کشورها می‌خواهم تا به پرونده‌های ما رسیدگی صورت گیرد.»

این خبرنگاران می‌افزایند که با چالش‌های گوناگون اقتصادی و امنیتی روبه‌رو هستند و اگر به افغانستان برگردانده شوند، جان شان در خطر است.

گفته می‌شود که در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغانستان در پایتخت پاکستان در حالت بی‌سرنوشت و در خانه‌های کرایی با چالش‌های امنیتی و اقتصادی به سر می‌برند و ویزای اقامت بسیاری از این خبرنگاران تمام شده یا در حال تمام شدن است.

قیمت ویزای پاکستان در بازار سیاه از یک هزار دالر گرفته تا یک هزار و ۵۰۰ دالر است و شمار کمی از خبرنگاران مهاجر افغانستان در پاکستان، به کشور سوم انتقال داده شده‌اند.

از زمان روی‌کار آمدن طالبان در افغانستان، ده‌ها خبرنگار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. در حال حاضر چندین خبرنگار در بند طالبان هستند و افغانستان در رتبه بندی جهانی آزادی بیان و رسانه‌ها، در پایین ترین رده قرار گرفته و یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران دانسته شده‌است.