صحت

آغاز کارزار واکسین فلج کودکان بی‌حضور زنان

کارزار واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان به روز دوشنبه سوم ماه دلو آغاز شد، اما هیچ زنی حق کار در این کارزار را ندارد.

پیش از این زنان و مردان کوچه به کوچه در شهرها و ولایت‌های کشور به خانه‌های مردم می‌رفتند و کودکان را واکسین می‌کردند، اما اکنون طالبان زنان را از این کار منع کرده‌اند.

رضاکاران کارزار واکسین فلج کودکان در جنوب کشور می‌گویند که پس از آن که طالبان زنان را از کار در برنامه عملی شدن واکسین پولیو منع کرده‌اند، شماری از خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند، مردان کودکان‌شان را واکسین کنند.

محمد نسیم که در کارزار واکسین پولیو در ناحیه پنجم قندهار کار می‌کند، می‌گوید که پیش از این زنان به خانواده‌ها در مورد فلج کودکان آگاهی می‌دادند و پس از آن واکسین پولیو عملی می‌شد تا هیچ کودکی از واکسین محروم نماند.

او می‌افزاید: «قبل از این واکسیناتوران زن در بخش آگاهی دهی به خانواده‌ها با ما کار می‌کردند، که نقش‌شان بسیار مهم بود که تقریبا از صد درصد تنها ۵ درصد از کودکان از کمپاین محروم‌می‌ماندند، ولی حالا این درصد به سبب این‌‌که زنان با ما کار نمی‌کنند بیشتر شده است.»

نسیمه باشنده‌ی روستای ملایان ناحیه‌‌ی نهم قندهار که نواسه خود را برای واکسین فلج کودکان به مسجد آن ناحیه آورده است می‌گوید که پیش از این که زنان در برنامه واکسین کودکان کار می‌کردند، زیرا زنان به خانه‌های مردم می‌رفتند و کودکان را واکسین می‌کردند. اما حالا آن‌ها مجبور هستند تا خانواده‌ها کودکان‌شان را برای واکسین پولیو به مسجدها بیاورند.

خانم نسیمه می‌گوید: «نواسه‌‌های من قبلن که زنان می‌آمدند در خانه واکسین می‌شدند ولی حال مجبور استم که آنها را به اینجا بیاورم، خواهش می‌کنم که برای زنان دوباره اجازه‌ی کار کردن داده شود تا مشکلات کم شود‌.»

پیش از ممنوعیت کار زنان در قندهار در حدود ۲۵۰ زن در بخش واکسین فلج کودکان کار می‌کردند، این زنان از سوی یونیسف تنخواه می‌گرفتند، اکنون اما این‌ زنان بی‌کار شده‌اند.

صالحه ۳۵ ساله که پیش از این در بخش واکسین پولیو کار می‌کرد و حالا بی‌کار شده است، می‌گوید که نان‌آور خانواده‌ی خود بود اما محدودیت‌های طالبان سبب شده است تا وی بیکار شود.

او می‌افزاید: «من یک بیوه هستم و بچه‌هایم همه به من نگاه می‌کنند، قبل از آن ماهانه ۹ هزار افغانی حقوق می‌گرفتم، اما اکنون این پول برایم‌‌ داده نمی‌‌شود من مشکلات زیادی دارم، از طالبان می‌خواهم که محدودیت های کار زنان برداشته شود.»

احمد شاداب، معاون ریاست صحت عامه طالبان در قندهار می‌گوید که باید ۶۲۷ هزار و ۱۵۱ کودک باید واکسین شوند.

احمد شاداب بی آن که به منع کار زنان در انجوها اشاره کند، می‌گوید: «با کمک یونیسف در مقابل واکسین پولیو به هر خانواده یک صابون داده خواهد شد، که این امر باعث کاهش تعداد کودکانی که واکسیناسیون را از دست می‌دهند، شده است.»

تطبیق واکسین پولیو در حال حاضر در قندهار، زابل، هلمند و ارزگان آغاز شده است.