افغانستان

کشت کوکنار در مناطق زیر اداره طالبان ادامه دارد

در حالی که طالبان از منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر زیر اداره شان سخن می زنند اما منابع می گویند که درحدود ۸۵ جریب زمین زراعتی در قندهار کوکنار کشت شده است.

عطا الله زید سخنگوی والی طالبان برای قندهار می‌گوید که تا کنون ۶۰۰ جریب زمین کوکنار نابود شده اند.

اگر چه مقام های طالبان ادعا می کنند که کشتزار های کوکنار را در ولایت های هلمند، زابل و ارزگان نابود کرده اند اما منابع در ولایت های جنوب از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این ولایت ها سخن می زنند.

این منابع می گویند با آن که ملا هبت الله رهبر طالبان فرمان منع کشت کوکنار را صادر کرده است اما کشاورزان بی توجه به این فرمان در ولسوالی های خاکریز، شاولیکوت ،ژری و میوند کندهار و در تمامی ولسوالی های هلمند و حتی در بخش های از مرکز این ولایت هنوز هم کوکنار کشت می شود. به گفته این منابع تمامی این مناطق زیر اداره طالبان اند و کسانی که کوکنار کشت می کنند از حاماین طالبان استند.

منابع محلی می گویند که به روز ۲۱ دسمبر سال ۲۰۲۲ میلادی درگیری مسلحانه میان مسوول طالبان برای حوزه یی «تزنی» ولسوالی باغران ولایت هلمند با یک کشاورزی که از حامیان طالبان بود، رخ داد که در این درگیری هر دو تن کشته شدند.

خرید و فروش مواد مخدر

منابعی در جنوب افغانستان می گویند که بازار های خرید و فروش مواد مخدر در ولسوالی های پنجوایی ، ژیری و میوند کندهار، و ولسوالی های سنگین و موسی کلا هلمند ، بازار های منظم خرید و فروش تریاک فعال است که قاچاق بران مواد مخدر در این بازار ها آزادانه به خرید و فروش مواد مخدر مشغول استند.

کسانی که در کار و بار خرید و فروش مواد مخدر در این بازارها مشغول اند می گویند در گذشته یک سیر تریاک قندهاری (۴.۵ کیلو) به بهای ۳۳۰ دالر فروخته می شد اما اکنون این مقدار تریاک به ۱۰۰۰ دالر رسیده است.

بربنیاد اطلاعات اداره توسعه یی سازمان ملل(UNDP) عاید کشت مواد مخدر در افغانستان به ۲تا ۳ میلیارد دالر می‌رسد که اکنون ارزش آن به ۲۰۰میلیارد دالر رسیده است.

به گفته این منابع بیشترین مفاد کشت مواد مخدر را در افغانستان قاچاقبران دریافت می‌کنند .

بربنیاد اطلاعاتی که آمو گرد آوری کرده است طالبان در ولایت های نیمروز‌، قندهار و هلمند برسرهر کیلو تریاک ۶۰۰ افغانی از قاچاقبران میگیرند.

شماری از آگاهان مسایل امنیتی میگویند؛ کشت کوکنار در افغانستان به طالبان وابسته است و ناممکن است که جلو آن گرفته شود .

جاوید احمد ظفر بلوچ می‌گوید «قبلا در سال یک فصل کوکنار کشت می‌شد ،اما حالا برای اینکه برای طالبان مفاد بیشتری برسد در سال سه فصل کشت کوکنار انجام میشود»

بلوچ می‌گوید که طالبان ظاهرا ممنوعیت کشت کوکنار را اعلان کرده اند، تا نشان بدهند که ضد کشت کوکنار و تولید مواد مخدر مبارزه می کنند اما حقیقت این است که کشت ک.وکنار ادامه دارد.

اداره کنترول مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC)گفته است ۲۲۴هزار هکتار زمین پارسال کوکنار کشت شده بود، به همین سبب در سال ۲۰۲۲ در تولید هیروین به سطح جهانی ۷ فیصد افزایش آمده بود .

ملا هیبت الله اخندزاده به روز چهارم ماه اپریل سال ۲۰۲۲ میلادی اعلام کرد که در تمامی افغانستان کشت کوکنار و خرید و فروش مواد مخدر منع است.

حوزه جنوب کشور ، در سطح جهان در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر شهرت دارد.