افغانستان

امینه محمد با دستان خالی برگشت

شماری از کارشناسان امور سیاسی سفر معاون دبیرکل سازمان ملل را یک فرصت برای  طالبان می دانند اما تاکید میکنند که طالبان نتوانستند از این فرصت بهره ببرند.

منابع آگاه در دفتر والی طالبان در قندهار به آمو گفتند پس از آن که درخواست دیدار امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با هبت‌الله آخندزاده، از سوی رهبر طالبان رد شد این بلندپایه ترین مقام سازمان ملل متحد با معاون والی طالبان در قندهار دیدار کرد.

در حالی که امینه محمد دیدار هایش را با طالبان به ویژه سفرش به قندهار را مهم می دانند اما شماری از دیپلوماتان به این باورند که هیات سازمان ملل از افغانستان  نا امید برگشته است.

حکمت الله حکمت دیپلومات پیشین درگفتگو با آمو میگوید « با کمال تأسف که این بلند پایه ترین هیئت سازمان ملل دست خالی ازافغانستان برگشت، وقتی بالاترین مرجع سیاسی درقندهار ازدیدار با این هیئت ابا می‌ورزد ما نباید انتظار داشته باشیم که جامعه جهانی بویژه سازمان ملل درمشروعیت و همکاری با افغانستان اقدامات مناسب را در آینده با افغانستان روی دست بگیرند.»

امینه محمد در دیداری با شماری از زنان در کابل.

عزیز معارج یک تن از آگاهان سیاسی به این باور است که سازمان ملل با فرستادن بلند پایه ترین مقامش برای گفتگو با طالبان اعتبار ویژه یی به این گروه قائل شدند اما طالبان نتوانستند از این فرصت بهره ببرند او گفت « طالبان ننتوانستند درمورد حقوق شرعی وذاتی زنان به این هیئت پاسخ روشن ارایه کنند این یک فرصت خوبی برای طالبان بود که می‌توانستند روابط  خودرا با جهان عادی بسازند وثالت بسازند که خلاف موازین حقوق بشر نیستند سازمان میتواند فیصله را طبق ماده ۴۱ شورای امنیت درمورد طالبان فیصله را صادر کند که به تکرار سناریوی ۲۰۰۱ بانجامد:نابودی طالبان را درپی خواهد داشت»

امینه محمد معاون سازمان ملل متحد، سیما بحیث، مدیر اجرایی بخش زنان  و خالد خیری، دستیار دبیرکل در امور سیاسی بلند پایه ترین مقام های ملل متحد بودند که پس از ۱۷ ماه تسلط طالبان و محدودیت های سخت گیرانه این گروه بر زنان، به افغانستان سفر کردند.

درهمین حال برخی فعالین حقوق زن به این باور هستند که سفرهای نمایندگان سازمان ملل وبرخی کشورهای اروپایی بیشترنمادین بوده و هیچ گره از مشکل زنان را نتوانسته اند باز کنند.

حمیرا قادری استاد دانشگاه به آمو میگوید:«متاسفانه پس از ۲۰۲۱ هیچ رسانه ی مستقل درافغانستان  باقی نمانده است تا گزارشگر اوضاع زنان باشد تا هنوز بجز سفرهای نمادین مقامهای سازمان هیچ گام عملی را درعرصه بهبودی وضعیت زنان شاهد نبوده آیم»

معاون سازمان ملل پس از سفر چهار روزه به افغانستان، گفت این کشور در بحران انسانی وحشتناکی قرار دارد و  آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد، یک بحران شدید حقوق زنان و به صدا در آمدن زنگ خطری برای جامعه‌ی جهانی است.