جهان

راه‌پیمایی هزاران تن در مادرید در برابر حکومت اسپانیا

هزاران تن روز شنبه در شهر مادرید در برابر حکومت سوسیالیست اسپانیا یک راه‌پیمایی را برگزار کردند. معترضان حکومت این کشور را به تضعیف قانون اساسی اسپانیا متهم می‌کنند.

بر اساس تخمین‌ مقام‌ها، حدود ۳۰ هزار نفر در این راه‌پیمایی در شهر مادرید اشتراک کردند.

بسیاری از آنان پرچم های اسپانیا را به اهتزاز درآوردند و با اشاره به نخست وزیر پدرو سانچز، شعار «خائن» و «کنار برو، سانچز» را سر دادند.

بیش از۱۰۰ انجمن با شعار «برای اسپانیا، برای مردم‌سالاری و قانون اساسی» در اعتراض به مسایلی مانند جدایی طلبی در کاتالونیا، که معترضان معتقد هستند قانون اساسی اسپانیا را تهدید می‌کند دست به اعتراض زدند.

حزب محافظه کار مردمی، راست میانه سیودادانوس و راست افراطی ووکس، در این اعتراضات اشتراک کردند.

رهبر حرب راست گرای افراطی که تنها رهبر حزبی بود که در اعتراضات شرکت کرد، حکومت کنونی را «بدترین حکومت تاریخ» خواند.

الیسیا کابالرو، یک بازرگران در اسپانیا، گفت: «این اعتراضات برای من بیش از یک موضوع اقتصادی است، این اعتراضات برای مردم‌سالاری ما و یکپارچگی کشور مان است.»