افغانستان

یک دختر دانش‌آموز در نیمروز خودش را حلق‌آویز کرد

شماری از دانش آموزان مکتب «نور احمد عزیزی» در شهر زرنج مرکز نیمروز به آمو تایید کردند که یکی از دانش آموزان این مکتب در واکنش به ممنوعیت دختران از آموزش خود را حلق آویز کرده است.

شگوفه بارکزی، دانش آموز لیسه‌ نور احمد عزیزی به آمو گفت که فرشته ۱۶ ساله، دانش آموز صنف هفتم و هم صنفی او روز پنجشنبه به علت ممنوعیت دختران از آموزش و مخالفت برادرش با آموزش او در نهادهای آموزشی خصوصی، خود را حلق آویز کرد.

شگوفه بارکزی می‌گوید: «فرشته دختر بسیار لایق و متعلم صنف هفتم مکتب (نور احمد عزیزی) بود که پس از بسته شدن دروازه های مکاتب به روی دختران خانه نشین شد و از اینکه علاقه زیادی به اموزش داشت خودش را شامل کورس انگلیسی و قرآن‌کریم کرده بود اما برادرش که حافظ قرآن و مولوی بود اورا همیشه از آموزش منع می‌کرد. فرشته از یک خانواده فقیر بود».

صدیقه یکی از همسایگان فرشته به آمو گفت که این رویداد درست زمانی رخ داد که ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه برادر فرشته اجازه نداد که او به صنف انگلیسی در یکی از آموزشگاه‌های خصوصی برود.

صدیقه گفت« فرشته دوباره به اتاق خود داخل شد و دروازه را بست. ساعت ۱۲ بجه وقتی مادرش برای نان چاشت او را صدا کرد، هر چی دروازه را کوبید، فرشته در را باز نکرد. مادر فرشته مجبور شد در را بشکند و وقتی داخل اتاق شد دید که فرشته خود را با چادرش در پنکه اتاق آویزان کرده و از بین رفته است».

پیکر فرشته در روستای خواجه کریم در شهر زرنج به خاک سپرده شده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شدند.

افزون بر این طالبان در ۳۰ قوس سال روان هجری خورشیدی، همه مرکزهای تحصیلی را به روی دختران بستند.با همه واکنش‌ها در برابر این تصمیم طالبان، این گروه چهار روز پس از آن، کار زنان در موسسات غیردولتی را ممنوع اعلام کرد.