ورزش

طالبان رئیسان بزکشی چهار ولایت را برکنار کردند

طالبان رئیسان بزکشی ولایت های سرپل، فاریاب، کنر و بدخشان را پس از آن برکنار کردند که این در مسابقات «بزکشی ملی ۱۴۰۱ » زیر اداره طالبان  برگذار می شد شرکت نکردند. قرار بود طالبان این بازی بزکشی را در کابل برگذار کنند.

در نامه یی که از سوی کمیته ملی المپیک کهاکنون زیر اداره طالبان است صادر شده است آمده که «رئیسان بزکشی چهار ولایت فاریاب، سرپل، کنر و بدخشان بنا بر عدم اشتراک شان در لیگ چهارم ۱۴۰۱ بزکشی افغانستان منفک گردیده اند.»

در این نامه رسمی طالبان آمده است که تا برگذاری انتخابات به جای این چهار رئیس، سرپرستانی  تعین شده اند.

حاجی محمد طاهر که ۱۸ سال رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان بود می گوید: فدارسیون ملی اولمپیک طالبان بدون در نظر داشت فعالیت های رئیسان پیشین بزکشی این چهار ولایت  و بررسی مشکلات این فدراسیون ها تصمیم برکناری آنان را گرفته است.

به گفته او در ۱۸ سال هیچ گونه کمکی از سوی آمریت تربیت بدنی ورزشی بدخشان در یافت نکرده است. رئیس پیشین فدراسیون بزکشی بدخشان  می گوید که این چهار رئیس بزکشی به علت نبود بودیجه کافی نتوانستند در مسابقات شرکت کنند.

طالبان به روز چهار شنبه ۲۸ ماه جدی پهلوان زبیر قیومی را به عنوان رئیس فدراسیون بزکشی ولایت بدخشان معرفی کردند. 

بزکشی یکی از ورزش های مشهور و مورد علاقه مردم افغانستان است این ورزش بیشتر در شمال افغانستان رواج دارد. ورزش بزکشی همه ساله در فصل بهار و خزان در ولایت بدخشان برگذار می شود . هنگام برگذاری این بازی  هزاران تن از ولسوالی های دور و نزدیک و ولایت های همجوار به میدان سنگ مهر شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان می روند تا بازی بزکشی را تماشا کنند.