افغانستان

رحمت‌الله نبیل یک حزب نو ایجاد کرد

حزب ملی آزادی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای اعلام حضور کرد. در این اعلامیه آمده است که افغانستان در تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ در نتیجه یک معامله خارجی و سو مدیریت رهبران جمهوریت باعث شد که گروه طالبان بر سرنوشت کشور ما مسلط شود و افغانستان به لانه و جولانگاه تروریزم بینالمللی مبدل شد.

رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی کشور و عضو شورای رهبری این حزب، گفت که تشکیلات این حزب موقتی است و هر زمانی که شورای دایمی آن اعلام شد، نام‌های اعضای آن نیز همگانی خواهند شد.

در ادامه این اعلامیه با اشاره به رنج بیشمار مردم و نقض حقوق زنان افغانستان تاکید شده است که نسل کشی و نقض آگاهانه و سیستماتیک حقوق بشر و پایمال شدن کرامت انسانی، تبعیض جنسیتی، تبعیض علیه اقلیتها جنایات جنگی تجاوز به مال و حریم خصوصی مردم کوچ اجباری، قتل های هدفمند. محکمه های صحرایی، انتحار و انفجار دستگیری های خودسرانه وضع محدودیت بر حق آزادی بیان، گسترش کشت و قاچاق مواد مخدر فرار مغزها مهاجرت گسترده مردم بی قانونی و ده ها مصیبت دیگر به گونه‌ی بی‌پیشینهای افزایش یافت.

شورای رهبری حزب ملی آزادی افغانستان در ادامه این اعلامیه تاکید کرده است که با توجه به وضعیت بحرانی و پیچیدهی کشور و نیاز به همسویی بیشتر با نیروهای مختلف سیاسی و مدنی فعال در کشور تصمیم به حضور مبارزاتی خویش را به طور رسمی اعلام و منشور کوتاه مدتی به منظور دستیابی به یک دوره‌ی انتقالی کوتاه مدت با هدف استقرار نظام سیاسی مشروع و حکومت قانون مبتنی بر ارزشهای جهانی مردم سالاری و اراده ی آزاد مردم افغانستان، طرح و همه گانی نماید.

این حزب در ادامه منشور کوتاه مدت حزب ملی آزادی افغانستان را ارائه کرده و افزوده است که باور ما این است که با تحقق طرح ارایه شده، صلح پایدار و همزیستی شهروندان مبتنی بر برابری و عدالت در کشور تأمین گردد.

این حزب اساسی‌ترین هدف و راهکار برای عبور از بحران جاری و تأمین صلح پایدار در کشور، سهم گیری در تدویر «مجلسی بزرگ موسسان به اشتراک نمایندگان منتخب مردم و طرفهای ذیدخل در قضایای کشور میباشد. برای تحقق این هدف از تمام شهروندان نهادها و شخصیتهای تأثیرگذار کشور، جامعه جهانی، کشورهای همسایه و دوستان افغانستان توقع داریم که در فراهم سازی زمینه های تدویر «مجلس بزرگ موسسان» از طریق یک گفتمان ملی همه جانبه و شفاف اقدام نمایند.

این حزب از شهروندان افغانستان در داخل و خارج کشور دعوت کرده که با حزب ملی آزادی افغانستان به عنوان یک جریان سیاسی، متعهد تشکیلاتی برنامه محور و عاری از هرگونه تعصبات، قومی، لسانی مذهبی و جنسیتی، در مبارزه مشترک برای نجات کشور از طریق تشکیل «جبهه متحد میهنی که در برگیرنده احزاب سازمان‌های سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و شخصیتهای مستقل کشور میتواند باشد همسو گردند.

حزب ملی آزادی افغانستان معتقد است که افغانستان در پرتگاه احتمال فروپاشی جنگهای خونین داخلی و فاجعه ی جبران ناپذیر انسانی قرار گرفته است. بنا بر این به گروه طالبان گوشزد می نماییم که تا دیر نشده است از تحمیل بیشتر خشونت زورگویی انحصار طلبی و استبداد رای دست بردارد و به اراده ی مردم افغانستان نمکین نماید. در غیر آن مسئولیت مستقیم پیامدهای منفی وضعیت تحمیلی موجود بدوش این گروه خواهد بود.