بازرگانی

زنی در هرات برای ده‌ها زن کار ایجاد کرده است

یک زن در ولایت هرات با ایجاد یک شرکت بسته بندی و پروسس موادغذایی برای شماری از زنان در این ولایت زمینه کار را فراهم ساخته است.

نفس‌گل جامی رئیس شرکت پروسس و بسته بندی مواد غذایی ملکه جامی که دست به این اقدام زده می¬گوید: از شش سال به اینسو این شرکت را ایجاد کرده که در آن برای بانوان زیادی زمینه کار فراهم شده است‌.

خانم جامی می افزاید با سرمایه ۱۰۰ هزار افغانی این شرکت را ساخته است اکنون نان آوران ده ها خانواده در این شرکت کار می کنند.

نفس گل جامی می گوید « من این کارخانه را ساختم تا خانم ها کار کنند. حالا در این کارخانه برای بیش تر از ۱۰۰ خانم به گونه مستقیم و برای بیش از ۲۰ خانم به گونه غیر مستقیم زمینه کار آماده شده است.”

این خانم که هدف از این کارش را حمایت از زنان نادار و بی سرپرست می داند می گوید که زمینه کار برای زنان باید در افغانستان بیشتر فراهم شود.

نفس گل جامی « ما زنان نفت، طلا و نقره و دیگر چیزها نداریم تنها همه چیز توانایی و استعداد ما است و باید از ما حمایت شود و ما تشویق شویم.”

خاتم جامی می گوید که در شرکتی که وی ساخته است مواد خوراکی مانند ترشی، مربا، شربت زعفران، رب وطنی و دیگر مواد خوراکی تولید می‌شود و به تمامی ولایت های کشور به فروش می‌رسد.

از سوی هم شماری از زنانی که در این شرکت پروسس و بسته بندی مواد خوراکی مشغول کار هستند می گویند با کار در این شرکت آنان می توانند زنده گی خانواده های شان را به پیش برند.

نسرین احمدی یکی از زنانی که در این شرکت کار می کند می گوید:” خیلی از این کار راضی هستم چون دست من به جیب خودم است به اولادهای من و خانواده من یک درآمد است.از روزیکه اینجا کار میکنم وضعیت اقتصادی ما هم خوب شده. »

تنخواهی که این زنان در بدل کار شان در این شرکت مواد خوراکی به دست می آورند بسیار ناچیز است، اما می گویند که خوش حال اند. « هر برج پنج هزار به ما پول میدهند و با این پول به خانواده خود کمک میکنم با کار کردن هم پول پیدا میکنم هم روحیه ما خوب می‌شود باید همینطور شرکت‌ها بیشتر جور شود تا برای خانم ها کار پیدا شود.”

پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیکاری و ناداری در افغانستان افزایش یافت، طالبان صد ها هزار زن را خانه نشین ساختند. در آخرین مورد طالبان به روز ۳ ماه جدی تمامی زنانی را که در نهاد های مدد رسان خارجی در افغانستان کار می کردند، از کار منع کرده اند.

با آن که ایجاد محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان با واکنش های تند جهانی رو به رو شده است و سیاست گران و نهاد های جهانی از طالبان خواسته اند تا در باره این تصمیم شان تجدید نظر کنند اما طالبان به هیچ یک از این خواست ها اعتنای نکرده اند.