افغانستان

مرسل نبی‌زاده عضو پیشین مجلس نمایندگان در کابل کشته شد

مرسل نبی زاده شنبه شب در خانه‌اش همرا با یک نگهبان شخصی‌اش با گلوله کشته شد.

سخنگوی پولیس طالبان در کابل گفته است تفنگ‌داران ناشناس این عضو پیشین مجلس نمایندگان را در منطقه‌ احمد شاه بابا در کابل همراه با یک نگهبانش کشته‌اند. منابع گفته اند که یک برادر خانم نبی زاده نیز زخمی است و در شفاخانه بستری است.

مرسل نبی‌زاده در دور هفدهم شورای ملی نماینده‌ی کابل بود. وی دبیر کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان بود.

میر حیدر افضلی رییس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان به آمو خانم نبی زاده را زنی فعال در کشور می داند و می گوید « جزییات قتل خانم نبی زاده به دست نیامده، او در این مدت در کابل زنده گی می کرد»

پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ۲۴ ماه اسد پارسال بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان را ترک کردند، اما مرسل نبی‌زاده و شمار دیگری از اعضای پیشین مجلس نمایندگان در کابل ماندند.

سید مهدی افضلی آگاه روابط سیاسی می گوید « آنچه که می گذرد ناشی از سر درگمی های سیاسی و شخصی است. قتل مرسل نبی زاده وضعیت بحران افغانستان را نشان می دهد نبود، و نبود حکومت پاسخگو و عقده های شخصی و فساد امنیتی و سیاسی دست به دست هم داده که افغانستان را به شهروندان این کشور به یک جغرافیایی  نا امن مبدل ساخته که دوست و دشمن قابل تفکیک نیست.»

در همین حال سودابه نژند  فعال حقوق بشر در افغانستان طالبان را به قتل خانم نبی زاده متهم می سازد. این فعال حقوق زنان می گوید « مرسل یک کادر بود او از سوی طالبان به گونه فاجعه بار کشته شد اما طالبان می گویند که افراد مسلح حکشته شدند. او یک زن فعال و نخبه بود و واضح است که طالبان به گونه سیستماتیک نخبه ها و کادر ها را کسانی را که در حکومت پیشین بودند حذف می کنند و این قتل واضح است چند روز پیش نیز میان افراد نبی زاده و طالبان درگیری شده بود و حالا خودش کشته شد.»

قتل این عضو مجلس نماینده گان با واکنش های رو به رو شده است عبدالله عبدالله رییس پشین شورای عالی مصالحه ملی با ابراز تاسف از قتل خاتم نبی زاده او را «خدمت گار» مردم افغانستان دانسته است. محمد محقق رهبری حزب وحدت مردم افغانستان می گوید «بی دفاعی شخصیت های سیاسی خصوصاً خانم ها مایه تأثر جهانی است و مسؤلیت این جنایت به دوش حکام فعلی و حکومت هایی هست که افغانستان را دو دستی تقدیم یک گروهی کردند که خون مردم اهمیت نمیدهد.»

مرسل نبی زاده در سال ۱۳۷۲هجری خورشیدی در ولسوالی رودات ننگرهار به دنیا . وی پیش از عضویت در مجلس نمایندگان سرمعلم یکی مکتب خصوصی بود.