بازرگانی

کاهش ارزش افغانی پس از تعلیق کمک‌های نقدی بشردوستانه

اتحادیه‌ی صرافان سرای شهزاده می‌گوید که ارزش افغانی در برابر دالر از مرز ۹۰ افغانی گذشته‌است و اگر این کمک‌ها به افغانستان انجام نشود، ارزش پولی کشور از این هم بی‌ثبات‌تر خواهد شد.

بر بنیاد آمارهای رسمی بانک مرکزی، این بانک در کمتر از یک ماه، نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر را برای حفظ ثبات پول افغانی به گونه‌ی لیلام به فروش رسانده‌است؛ اما هنوز هم ارزش افغانی در این مدت از ثبات خوب برخوردار نشده‌است.

بی‌ثباتی سیاسی بر اقتصاد افغانستان سایه افگنده و پس از آنکه طالبان دانشگاه‌ها و سپس انجام کار را بر بانوان ممنوع اعلام کردند، بسته‌های کمک‌ها به‌گونه‌ی نقدی به افغانستان نرسیده‌است.

اتحادیه‌ی صرافان سرای شهزاده می‌گویند که پس از تعلیق کمک‌های نقدی بشردوستانه، ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار کاهش یافته و خرید و فروش دالر از مرز ۹۰ افغانی گذشته‌است.

عبدالرحمان زیرک، سخن‌گوی اتحادیه‌ی صرافان سرای شهزاده می‌گوید که توقف بسته‌های ۴۰ میلیون دالری بر ارزش افغانی اثر منفی گذاشته‌است.

عبدالرحمان زیرک گفت: «هر وقت ارزش افغانی کم و ارزش دالر زیاد می‌شود، آن‎ روز بانک مرکزی در بازار مداخله می‌کند و دالر را به بازار عرضه می‌کند. در دو روز گذشته تبلیغاتی که دالر به افغانستان نیامده، در بازار اثر منفی گذاشته‌است.»

سیّد مسعود، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی نیز در این باره تأکید کرد: «عمدتن مسأله کاهش ارزش پولی در افغانستان مربوط به میکانیزم پولی در افغانستان نیست. قیمت‌گذاری در افغانستان از بیرون صورت می‌گیرد نه از درون. عمدتن هر هفته ۴۰ میلیون دالر از صراف‌ها می‌گرفتند و در حقیقت آن پول‌ها را که از طریق بانک مرکزی پملپ (مُهر و سُرغُچ) می‌شد، به فروش می‌رساندند و دوباره پول را از افغانستان بیرون می‌کردند.»

بانک مرکزی افغانستان نیز پس از تعلیق ارسال بسته‌های ۴۰ میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، روند لیلام دالر را برای ثبات پول افغانی افزایش داده‌است.

بربنیاد آمارهایی که در صفحه‌ی توییتر بانک مرکزی پخش شده‎است، بانک مرکزی زیر اداره‌ی طالبان پس از چهاردهم دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر را به فروش رسانده‌است. این بانک امروز سه شنبه نیز ۱۷ میلیون دالر را به لیلام گذاشت.

بربنیاد آخرین گزارش اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، افغانستان بیش از ۸۰ درصد کسر بیلانس تجارت دارد و بیش‌تر کالاهای مورد نیاز کشور از بیرون، به‌ویژه از ایران، پاکستان، چین و کشورهای آسیای میانه وارد می‌شود و بازرگانان می‌گویند که کالاهای بازرگانی به دالر خریداری می‌شود و با افزایش ارزش دالر، بهای کالاها در افغانستان نیز بلند می‌رود.