افغانستان

بسته شدن کوتل «قوناق» در شاهراه کابل- دایکندی

برف باری‌ها از دو شب بدینسو بیشتر راه‌های مهم مناطق مرکزی کشور را بسته کرده است.

کوتل «قوناق» نقطه مرزی مهم تردد میان ولایت‌های دایکندی و بامیان است که شام روز یکشنبه، ۱۸ جدی، به دلیل برف باری‌های پی هم بسته شده است.

احمدشاه احسانی، معاون ریاست فواید عامه طالبان در دایکندی تائید می‌کند که این کوتل در نتیجه برفباری شدید و بادکویه از شام امروز به این طرف به روی ترافیک بسته شده است.

احسانی از مسافرین و شرکت‌های ترانسپورتی می‌خواهد که تا باز شدن مسیر از مسافرت خودداری کنند.

او تائید کرد که مسیر برخی ولسوالی‌های دایکندی از جمله کیتی، خدیر و سنگتخت و بندر به نیلی مرکز این ولایت نیز بسته شده است.

از سوی دیگر ریاست فواید عامه طالبان در ولایت بامیان نیز اعلام کرده است که به دلیل برف باری‌ها از شام روز گذشته تا اکنون مسیر کوتل «شاتو» در ولسوالی پنجاب این ولایت نیز مسدود شده است.

کوتل «شاتو» ولایت‌ دایکندی را با مرکز ولایت بامیان و پس از آن به کابل وصل می‌کند.

طالبان در بامیان می گویند که در تلاش هستند پس از توقف برف باری ها و توفان مسیرهای بسته شده را دوباره به روی ترافیک باز کنند.

طالبان گفته اند که تا باز شدن این مسیر به مسافرین اجازه عبور و مرور داده نمی‌شود.

در مورد دیگر، ده ها مسافر به شمول کودکان و زنان در کوتل «بکک» در مسیر شاهراه غور- کابل گیر مانده‌اند. آنها از مسئولین می خواهند که برای نجات آنها هر چه عاجل اقدام کنند.

کوتل «بکک» در مسیر شاهراه غور – کابل و در مرز بین ولایت‌های بامیان و غور موقعیت دارد از مناطقی است که با اولین برف باری های سنگین و خامه بودن آن مسدود شده و چالش جدی برای مسافرین به بار می‌آورد.

بیشتر جاده‌های مناطق مرکزی کشور به شمول بامیان، دایکندی و غور خامه است و در پنج ماه آخر سال بیشتر رفت و آمدها و انتقال مواد غذایی و سوختی مردم از ولسوالی ها به مرکز ولایت ها و به کابل با چالش‌ های سختی روبرو می‌شود.

باشنده گان این بخش ها در چند سال اخیر چندین بار از مسوولان خواسته اند که باید جاده های این ولایت ها ساخته شود اما هیچ کدام از مسوولان به این خواست های مردن رسیده گی نکرده اند.