افغانستان

دبیر کل سازمان همکاری‌ اسلامی: عالمان جهان اسلام باید در برابر تصمیم طالبان متحد شوند 

حسین ابراهیم طاها دبیرکل سازمان همکاری‌ اسلامی، روز پنجشنبه از اکادمی بین‌المللی فقه اسلامی خواست تا فورا کارزاری را برای متحد کردن عالمان جهان اسلام در برابر تصمیم طالبان درباره ممنوعیت تحصیل زنان آغاز کند. 

سازمان همکاری‌ اسلامی در بیانیه‌ای نگاشته است که حسین ابراهیم طاها به مجمع جهانی فقه اسلامی گفته است «به سرعت یک کارزار جهانی برای متحد کردن علما و مراجع دینی را در جهان اسلام در برابر تصمیم طالبان مبنی بر جلوگیری از تحصیل دختران، به شمول تحصیلات دانشگاهی و دیگر پیامدهای آن، و بیان‌کردن آموزه‌های واقعی اسلام که خواستار آموزش دختران است، راه‌اندازی کنند».

بر بنیاد این بیانیه، حسین ابراهیم طاها، دبیرکل سازمان همکاری‌ اسلامی این خواستش را روز پنجشنبه در افتتاحیه دومین نشست اکادمی بین‌المللی فقه اسلامی ۲۰۲۲ مطرح کرده است.

دبیرکل سازمان همکاری‌ اسلامی که این نشست را میزبانی می کرد گفت «تصمیم دولت طالبان درباره‌ی جلوگیری از تحصیل دختران از جمله تحصیلات در دانشگاه‌ها و برکناری اعضای هیات علمی زن از سمت‌های‌شان به بهانه‌ی اینکه این امر در مغایرت با شریعت اسلامی است، چالشی جدید بوده که در کنار مسایل اقلیت‌ها، تشدید خصومت با مسلمانان در کشورهای غربی و سایر مسایل مبرم از سوی اکادمی بین‌المللی فقه اسلامی بررسی شد.»

با این حال، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی بر اولویت موضوعات اخیر افغانستان در دستور کار دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و مجمع جهانی فقه اسلامی تاکید کرده است. او هم‌چنان گفته است که تصمیم طالبان بر بنیاد شریعت اسلامی نیست. دبیرکل سازمان همکاری‌اسلامی گفته است که هیاتی از عالمان دین در ماه جون به افغانستان سفر کرده و نشست‌های گسترده‌ای با «علمای» طالبان و رهبران آنان داشتند.

او هم‌چنان تاکید کرده است که تصمیم طالبان درباره‌ی محروم کردن زنان از تحصیل، باورهای نادرست درباره «اسلام واقعی» را افزایش می‌دهد.

دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی گفته است «توافق شد که اسلام به زنان تمام حقوق آنان، به شمول حق تحصیل و کار را اعطا کرده است، و توضیح داده شد که تصمیم طالبان بردااشت‌های نادرست را که اسلام از آن مبرا است را بیشتر می‌کند.»

طالبان در کمتر از ده روز گذشته، زنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و دیگر مرکزهای تحصیلی منع کردند. آن‌ها گفته اند که تا «امرثانی» منع کردند و ‌هم‌چنان ممنوعیت کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را بر زنان وضع کردند. تصمیم‌هایی که افزون بر امریکا و کشورهای اروپایی با واکنش شدید کشورهای اسلامی نیز رو به رو شد، چنانکه شیخ بزرگ دانشگاه الازهر این تصمیم طالبان را «بدعت» از دین خوانده و از طالبان خواست که در این مورد خود تجدید نظر کنند.